Opdateret: 29. marts 2014

Grovfoderanalyserne er delt op efter, om de er fra en konventionel eller økogisk bedrift. En afgrøde kommer på listen, når der er analyseret mere end 20 prøver. For at se flere detaljer vedr. beregningen af landsgennemsnittene, så klik her

Hvis man ønsker at se en detaljeret opgørelse for de enkelte afgrøder, kan man klikke på den enkelte afgrøde. Man kan f.eks. se proteinindhold, mineralindhold og sortsgennemsnit. For græsensilage og kløvergræsensilage er det også muligt at se en sammenligning mellem slæt ved at klikke på overskriften.

Fodermiddel

Antal analyser

Tørstof g/kg

NEL20 kg TS
(MJ/kg TS)

Kløvergræsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt konventionel 1364 372 6,16
Kløvergræsensilage 2. slæt konventionel 1079 388 6,03
Kløvergræsensilage 3. slæt konventionel 845 401 5,72
Kløvergræsensilage 4. slæt konventionel 735 320 5,91
Kløvergræsensilage 5. slæt konventionel 176 253 6,09
Kløvergræsensilage økologisk , klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt økologisk 296 383 6,07
Kløvergræsensilage 2. slæt økologisk 208 417 5,82
Kløvergræsensilage 3. slæt økologisk 144 402 5,50
Kløvergræsensilage 4. slæt økologisk 162 315 5,66
Kløvergræsensilage 5. slæt økologisk 30 262 5,72
Græsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Græsensilage 1. slæt konventionel 646 384 5,94
Græsensilage 2. slæt konventionel 368 398 5,82
Græsensilage 3. slæt konventionel 228 390 5,61
Græsensilage 4. slæt konventionel 194 327 5,74
Græsensilage 5. slæt konventionel 45 267 5,78
Græsensilage økologisk , klik her for at se sammenligning mellem slæt
Græsensilage 1. slæt økologisk 80 366 6,03
Græsensilage 2. slæt økologisk 44 411 5,76
Græsensilage 3. slæt økologisk 27 362 5,38
Efterslæt konventionel 42 334 5,50
Lucerneensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Lucerneensilage 1. slæt konventionel 36 454 5,45
Lucerneensilage 2. slæt konventionel 25 516 5,12
Hø konventionel 42 739 4,75