Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 45 21 52    
Tørstofindhold (g/kg) 267 252 265 164 401
Aske (g/kg TS) 138 159 152 101 180
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,0 75,1 76,1 70,7 82,6
Råprotein (g/kg TS) 188 190 188 150 231
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 550 562 577 450 631
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 100 98 40 92
NDF (g/kg TS) 362 386 381 302 413
FK NDF (%) 66,8 68,2 68,2 56,2 79,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 146 126 115 72 229
Sukker (g/kg TS) 48 33 31 15 98
pH 4,4 4,4 4,4 3,9 5,1
Mælkesyre (g/kg TS) 75 66 70 26 124
Eddikesyre (g/kg TS) 21 21 20 10 31
Tyggetid (Min./kg TS) 48 51 50 40 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,45 0,45 0,36 0,47
AAT20 (g/kg TS) 71 69 69 63 81
PBV20 (g/kg TS) 61 66 63 32 97
NEL20 (MJ/kg TS) 5,78 5,62 5,70 5,10 6,32
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,34 1,34 1,18 1,46
Kg pr. FEN 5,46 5,78 5,78 3,04 7,65
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,31 1,33 1,33 1,05 1,47
Kg pr. FE 5,48 5,70 5,70 2,80 8,08
Fordøjelig råprotein (g/FE) 175 187 187 140 214

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 15 7
Slætdato 14/10  
Tørstofindhold (g/kg) 286 298
Aske (g/kg TS) 140 129
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,1 77,1
Råprotein (g/kg TS) 187 185
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 549 539
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 60
NDF (g/kg TS) 355 372
FK NDF (%) 68,9 68,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 167 127
Sukker (g/kg TS) 52 35
pH 4,3 4,3
Mælkesyre (g/kg TS) 69 64
Eddikesyre (g/kg TS) 22 25
Tyggetid (Min./kg TS) 48 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,42
AAT20 (g/kg TS) 72 73
PBV20 (g/kg TS) 59 56
NEL20 (MJ/kg TS) 5,78 5,85
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,27
Kg pr. FEN 4,75 4,84
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,17
Kg pr. FE 4,43 4,49
Fordøjelig råprotein (g/FE) 172 167

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 45 1 217 231 302 20 79,8 5,66

Til top