Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 228 115 257    
Slætdato 13/08 07/08 10/08 19/07 25/09
Tørstofindhold (g/kg) 390 400 386 273 550
Aske (g/kg TS) 100 87 97 84 119
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,5 74,1 73,9 68,9 77,8
Råprotein (g/kg TS) 166 130 147 135 202
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 556 563 560 475 632
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 65 73 36 97
NDF (g/kg TS) 423 359 388 378 466
FK NDF (%) 63,7 -2,0 -2,0 55,1 71,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 172 159 159 117 242
Sukker (g/kg TS) 55 72 56 15 110
pH 4,5 4,6 4,5 4,0 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5     0,4 2,8
Mælkesyre (g/kg TS) 50 48 55 12 85
Eddikesyre (g/kg TS) 15 16 16 5 26
Tyggetid (Min./kg TS) 57 49 52 51 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,44 0,45 0,42 0,50
AAT20 (g/kg TS) 74 62 67 67 82
PBV20 (g/kg TS) 38 27 34 9 73
NEL20 (MJ/kg TS) 5,61 4,85 5,20 5,19 6,02
Kg tørstof pr. FEN 1,33 3,63 3,63 1,23 1,43
Kg pr. FEN 3,68 11,3 11,3 2,42 5,06
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,25 1,25 1,11 1,36
Kg pr. FE 3,44 3,48 3,48 2,23 4,71
Fordøjelig råprotein (g/FE) 153 113 113 121 193

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver med mineraler 23 12 31    
Ca (g/kg TS) 7,7 6,6 6,8 5,5 9,4
P (g/kg TS) 3,3 3,6 3,8 2,7 3,7
Mg (g/kg TS) 2,3 2,1 2,1 1,9 2,6
K (g/kg TS) 26,2 25,4 27,5 22,0 31,0
Na (g/kg TS) 2,3 2,6 2,2 1,6 3,3
Cl (g/kg TS) 11,2 11,3 11,0 7,9 15,1
S (g/kg TS) 3,0 2,6 2,8 2,4 3,6
CAB meq/kg TS 320 321 310 197 429
Fe (mg/kg TS) 308 361 400 140 526
Mn (mg/kg TS) 72 93 85 40 111
Zn (mg/kg TS) 32 35 34 26 40
Cu (mg/kg TS) 6,97 7,79 7,33 5,90 8,00

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 60 45 14 11
Slætdato 24/08 02/09 06/08 14/08
Tørstofindhold (g/kg) 359 396 393 510
Aske (g/kg TS) 98 102 100 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 71,9 71,8 68,2
Råprotein (g/kg TS) 163 165 167 163
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 567 539 546 489
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 50 71 40
NDF (g/kg TS) 426 420 435 464
FK NDF (%) 64,4 60,1 61,3 56,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 178 190 183 137
Sukker (g/kg TS) 51 57 46 79
pH 4,4 4,5 4,5 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,8   1,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 55 44 49 19
Eddikesyre (g/kg TS) 16 16 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 60 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,48 0,49
AAT20 (g/kg TS) 73 73 73 76
PBV20 (g/kg TS) 37 39 41 32
NEL20 (MJ/kg TS) 5,64 5,48 5,45 5,42
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,36 1,37 1,38
Kg pr. FEN 3,96 3,67 3,75 2,97
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,29 1,29 1,40
Kg pr. FE 3,69 3,48 3,54 2,99
Fordøjelig råprotein (g/FE) 149 157 161 165

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 44 58 82
Slætdato 02/08 11/08 07/08
Tørstofindhold (g/kg) 392 402 368
Aske (g/kg TS) 103 99 99
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,4 72,9 73,3
Råprotein (g/kg TS) 162 163 164
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 570 556 561
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 52 73
NDF (g/kg TS) 423 428 425
FK NDF (%) 65,8 62,6 63,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 158 177 173
Sukker (g/kg TS) 55 59 52
pH 4,4 4,6 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 1,6 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 55 44 53
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 15
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 74 74 73
PBV20 (g/kg TS) 34 36 38
NEL20 (MJ/kg TS) 5,68 5,58 5,59
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,34 1,33
Kg pr. FEN 3,61 3,57 3,82
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,26 1,25
Kg pr. FE 3,39 3,37 3,57
Fordøjelig råprotein (g/FE) 148 152 152

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 331 159 461 14 69,7 5,21
Græsblanding 35 1 401 150 426 53 71,7 5,40
Græsblanding 45 7 405 141 419 92 76,6 5,88
Græsblanding 46 1 530 214 417 28 73,1 5,60

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 228 27
Slætdato 13/08 19/08
Tørstofindhold (g/kg) 390 362
Aske (g/kg TS) 100 103
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,5 72,0
Råprotein (g/kg TS) 166 172
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 556 497
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 50
NDF (g/kg TS) 423 397
FK NDF (%) 63,7 57,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 172 209
Sukker (g/kg TS) 55 41
pH 4,5 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 50 57
Eddikesyre (g/kg TS) 15 17
Tyggetid (Min./kg TS) 57 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 74 72
PBV20 (g/kg TS) 38 48
NEL20 (MJ/kg TS) 5,61 5,38
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,39
Kg pr. FEN 3,68 3,96
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,27
Kg pr. FE 3,44 3,62
Fordøjelig råprotein (g/FE) 153 166

Til top