Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 845 1131 3101    
Slætdato 12/08 08/08 13/08 25/07 31/08
Tørstofindhold (g/kg) 401 401 384 277 536
Aske (g/kg TS) 101 100 104 84 122
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,4 75,2 74,1 69,2 77,8
Råprotein (g/kg TS) 170 156 168 143 200
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 549 577 550 465 628
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 59 62 34 86
NDF (g/kg TS) 414 409 409 367 463
FK NDF (%) 62,6 65,8 65,8 53,7 71,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 183 153 164 120 256
Sukker (g/kg TS) 55 68 51 15 106
pH 4,5 4,5 4,5 4,0 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6     0,4 3,2
Mælkesyre (g/kg TS) 49 52 60 12 82
Eddikesyre (g/kg TS) 16 13 16 6 26
Tyggetid (Min./kg TS) 57 55 55 50 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,46 0,42 0,49
AAT20 (g/kg TS) 75 76 74 68 82
PBV20 (g/kg TS) 47 32 45 18 75
NEL20 (MJ/kg TS) 5,72 5,86 5,79 5,27 6,15
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,27 1,27 1,21 1,41
Kg pr. FEN 3,50 3,45 3,45 2,40 4,77
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,20 1,20 1,12 1,37
Kg pr. FE 3,32 3,27 3,27 2,28 4,52
Fordøjelig råprotein (g/FE) 158 138 138 127 189

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver med mineraler 105 106 258    
Ca (g/kg TS) 7,5 7,0 7,4 5,5 9,5
P (g/kg TS) 3,4 3,8 3,8 2,6 4,1
Mg (g/kg TS) 2,4 2,1 2,2 1,9 2,9
K (g/kg TS) 25,4 28,2 28,0 19,1 32,0
Na (g/kg TS) 2,6 2,4 2,3 1,1 4,4
Cl (g/kg TS) 13,0 11,0 11,5 7,9 18,3
S (g/kg TS) 3,0 2,7 2,7 2,2 3,8
CAB meq/kg TS 251 335 299 101 402
Fe (mg/kg TS) 348 221 259 132 560
Mn (mg/kg TS) 86 74 73 48 139
Zn (mg/kg TS) 35 31 32 28 42
Cu (mg/kg TS) 7,50 6,84 7,32 6,00 9,60
Co (mg/kg TS) 0,07 0,07 0,08 0,04 0,12
Se (mg/kg TS) 0,05 0,03 0,03 0,02 0,06
Mo (mg/kg TS) 1,35 2,20 2,38 0,70 2,00
I (mg/kg TS) 0,47 0,59 0,59 0,30 0,80

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 271 244 44 52
Slætdato 10/08 14/08 09/08 23/08
Tørstofindhold (g/kg) 400 387 377 511
Aske (g/kg TS) 101 102 104 97
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,4 72,7 73,8 72,4
Råprotein (g/kg TS) 171 172 168 173
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 552 546 566 491
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 53 59 43
NDF (g/kg TS) 415 409 411 421
FK NDF (%) 62,6 60,5 63,4 60,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 188 192 186 165
Sukker (g/kg TS) 52 52 49 80
pH 4,5 4,5 4,4 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4   1,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 50 50 55 23
Eddikesyre (g/kg TS) 17 18 14 14
Tyggetid (Min./kg TS) 57 56 56 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 75 74 74 79
PBV20 (g/kg TS) 48 50 47 42
NEL20 (MJ/kg TS) 5,73 5,66 5,71 5,73
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,32 1,31 1,30
Kg pr. FEN 3,45 3,63 3,70 2,89
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,26 1,24 1,26
Kg pr. FE 3,29 3,46 3,51 2,78
Fordøjelig råprotein (g/FE) 160 162 155 162

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 31 212 258 85 234
Slætdato 30/08 07/08 13/08 13/08 12/08
Tørstofindhold (g/kg) 456 413 400 395 380
Aske (g/kg TS) 102 101 100 104 102
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,2 73,6 73,2 73,3 73,8
Råprotein (g/kg TS) 179 166 171 175 169
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 475 551 551 546 565
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 47 59 59 64 56
NDF (g/kg TS) 391 423 423 406 405
FK NDF (%) 57,1 64,0 62,9 61,7 62,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 219 170 182 184 186
Sukker (g/kg TS) 67 58 50 52 56
pH 5,0 4,5 4,5 4,6 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 1,5 1,6 1,9 1,8
Mælkesyre (g/kg TS) 33 47 49 52 52
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15 15 19 16
Tyggetid (Min./kg TS) 55 57 58 56 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,46 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 77 76 75 74 74
PBV20 (g/kg TS) 51 42 47 52 47
NEL20 (MJ/kg TS) 5,58 5,76 5,71 5,72 5,74
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,30 1,30 1,30 1,30
Kg pr. FEN 3,27 3,40 3,44 3,53 3,69
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,24 1,24 1,24 1,23
Kg pr. FE 3,07 3,25 3,26 3,35 3,49
Fordøjelig råprotein (g/FE) 171 154 159 164 156

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 7 495 174 432 70 74,1 5,97
Græsblanding 25 1 284 159 411 23 70,4 5,39
Græsblanding 35 14 423 173 425 43 72,9 5,67
Græsblanding 42 3 397 174 404 38 74,6 5,76
Græsblanding 43 2 467 165 412 83 72,9 5,68
Græsblanding 45 27 401 165 408 56 72,7 5,60
Græsblanding 46 12 384 170 414 47 73,0 5,64
Sydvestjyden 1 403 179 366 74 73,5 5,74

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 845 144
Slætdato 12/08 12/08
Tørstofindhold (g/kg) 401 402
Aske (g/kg TS) 101 104
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,4 72,0
Råprotein (g/kg TS) 170 173
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 549 493
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 47
NDF (g/kg TS) 414 390
FK NDF (%) 62,6 57,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 183 229
Sukker (g/kg TS) 55 53
pH 4,5 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 49 47
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15
Tyggetid (Min./kg TS) 57 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 75 74
PBV20 (g/kg TS) 47 51
NEL20 (MJ/kg TS) 5,72 5,50
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,36
Kg pr. FEN 3,50 3,60
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,27
Kg pr. FE 3,32 3,37
Fordøjelig råprotein (g/FE) 158 166

Til top