Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 208 225 710    
Slætdato 04/07 07/07 08/07 19/06 20/07
Tørstofindhold (g/kg) 417 437 424 294 577
Aske (g/kg TS) 100 97 96 82 122
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,2 75,1 73,6 70,7 78,8
Råprotein (g/kg TS) 154 146 160 126 181
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 535 533 518 431 627
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 44 40 47 20 71
NDF (g/kg TS) 402 395 389 348 449
FK NDF (%) 65,4 62,7 62,7 57,5 72,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 176 175 201 120 243
Sukker (g/kg TS) 73 82 69 21 133
pH 4,5 4,5 4,5 4,1 5,2
Mælkesyre (g/kg TS) 48 42 50 10 85
Eddikesyre (g/kg TS) 11 10 12 3 20
Tyggetid (Min./kg TS) 55 54 54 48 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,44 0,38 0,48
AAT20 (g/kg TS) 77 77 75 70 85
PBV20 (g/kg TS) 28 22 37 2 55
NEL20 (MJ/kg TS) 5,82 5,78 5,68 5,42 6,19
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,28 1,28 1,20 1,37
Kg pr. FEN 3,28 3,17 3,17 2,29 4,32
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,21 1,21 1,11 1,36
Kg pr. FE 3,10 3,02 3,02 2,13 4,11
Fordøjelig råprotein (g/FE) 136 128 128 109 160

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 73 44 14 28
Slætdato 02/07 06/07 29/06 14/07
Tørstofindhold (g/kg) 396 398 379 527
Aske (g/kg TS) 102 98 105 96
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,6 74,8 76,0 73,5
Råprotein (g/kg TS) 158 153 153 151
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 542 533 559 479
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 40 40 50 32
NDF (g/kg TS) 396 402 406 405
FK NDF (%) 65,9 64,3 67,7 62,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 182 189 160 180
Sukker (g/kg TS) 71 70 60 95
pH 4,5 4,5 4,4 5,0
Mælkesyre (g/kg TS) 52 49 59 27
Eddikesyre (g/kg TS) 12 11 11 10
Tyggetid (Min./kg TS) 54 55 55 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 77 77 76 79
PBV20 (g/kg TS) 33 28 29 23
NEL20 (MJ/kg TS) 5,87 5,79 5,86 5,68
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,29 1,27 1,32
Kg pr. FEN 3,34 3,43 3,67 2,76
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,21 1,20 1,27
Kg pr. FE 3,14 3,24 3,46 2,64
Fordøjelig råprotein (g/FE) 139 135 134 137

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 67 59 51
Slætdato 29/06 11/07 03/07
Tørstofindhold (g/kg) 393 443 404
Aske (g/kg TS) 101 94 103
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,4 75,5 75,2
Råprotein (g/kg TS) 149 154 160
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 555 520 546
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 51 36 41
NDF (g/kg TS) 416 391 399
FK NDF (%) 67,0 64,7 65,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 162 184 176
Sukker (g/kg TS) 63 90 68
pH 4,4 4,6 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 0,7  
Mælkesyre (g/kg TS) 52 41 51
Eddikesyre (g/kg TS) 12 10 11
Tyggetid (Min./kg TS) 56 54 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,42 0,43
AAT20 (g/kg TS) 76 79 76
PBV20 (g/kg TS) 25 26 35
NEL20 (MJ/kg TS) 5,84 5,87 5,85
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,27 1,28
Kg pr. FEN 3,37 3,02 3,37
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,19 1,22
Kg pr. FE 3,21 2,81 3,19
Fordøjelig råprotein (g/FE) 132 134 142

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 21 1 396 138 428 94 73,7 5,80
Græsblanding 22 6 359 161 406 50 73,1 5,63
Græsblanding 42 2 408 158 416 65 75,6 6,07
Græsblanding 45 11 353 168 394 58 76,7 5,97

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 208 1079
Slætdato 04/07 03/07
Tørstofindhold (g/kg) 417 388
Aske (g/kg TS) 100 99
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,2 76,4
Råprotein (g/kg TS) 154 165
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 535 594
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 44 60
NDF (g/kg TS) 402 419
FK NDF (%) 65,4 69,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 176 142
Sukker (g/kg TS) 73 62
pH 4,5 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 48 54
Eddikesyre (g/kg TS) 11 14
Tyggetid (Min./kg TS) 55 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,45
AAT20 (g/kg TS) 77 77
PBV20 (g/kg TS) 28 38
NEL20 (MJ/kg TS) 5,82 6,03
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,23
Kg pr. FEN 3,28 3,40
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,17
Kg pr. FE 3,10 3,23
Fordøjelig råprotein (g/FE) 136 144

Til top