Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af lucerneensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 36 58 182    
Slætdato 07/06 02/06 03/06 27/05 09/07
Tørstofindhold (g/kg) 454 492 467 278 602
Aske (g/kg TS) 101 94 97 81 122
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,5 68,2 66,3 62,9 77,4
Råprotein (g/kg TS) 177 162 174 141 212
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 605 613 594 528 682
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 48 54 12 106
NDF (g/kg TS) 435 426 415 373 502
FK NDF (%) 56,4 52,1 52,1 45,1 71,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 280 327 378 112 450
Sukker (g/kg TS) 39 54 41 14 61
pH 4,8 5,0 4,9 4,2 5,4
Mælkesyre (g/kg TS) 54 36 38 23 85
Eddikesyre (g/kg TS) 26 29 25 8 44
Tyggetid (Min./kg TS) 64 65 65 55 73
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,48 0,48 0,43 0,54
AAT20 (g/kg TS) 68 68 65 61 78
PBV20 (g/kg TS) 63 52 66 22 101
NEL20 (MJ/kg TS) 5,45 5,28 5,03 4,94 6,16
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,42 1,42 1,21 1,50
Kg pr. FEN 3,23 3,10 3,10 2,41 4,50
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,40 1,43 1,43 1,14 1,59
Kg pr. FE 3,23 3,10 3,10 2,39 4,52
Fordøjelig råprotein (g/FE) 186 171 171 133 242

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Wrapballer

Antal prøver 15
Slætdato 12/06
Tørstofindhold (g/kg) 496
Aske (g/kg TS) 101
Organisk stof fordøjelighed (%) 66,1
Råprotein (g/kg TS) 177
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 588
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 45
NDF (g/kg TS) 451
FK NDF (%) 51,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 345
Sukker (g/kg TS) 36
pH 5,0
Mælkesyre (g/kg TS) 45
Eddikesyre (g/kg TS) 33
Tyggetid (Min./kg TS) 69
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,50
AAT20 (g/kg TS) 66
PBV20 (g/kg TS) 68
NEL20 (MJ/kg TS) 5,25
Kg tørstof pr. FEN 1,43
Kg pr. FEN 3,10
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,50
Kg pr. FE 3,22
Fordøjelig råprotein (g/FE) 200

Til top