Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 1079 1336 3640    
Slætdato 03/07 03/07 05/07 25/06 11/07
Tørstofindhold (g/kg) 388 409 403 268 521
Aske (g/kg TS) 99 95 95 82 118
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,4 76,3 75,0 73,0 79,8
Råprotein (g/kg TS) 165 154 159 137 196
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 594 596 574 514 662
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 56 56 36 91
NDF (g/kg TS) 419 413 415 377 464
FK NDF (%) 69,4 68,4 68,4 62,5 75,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 142 142 155 97 191
Sukker (g/kg TS) 62 76 68 14 125
pH 4,4 4,5 4,5 4,0 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4     0,5 5,1
Mælkesyre (g/kg TS) 54 48 53 14 91
Eddikesyre (g/kg TS) 14 12 13 6 24
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55 56 50 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44 0,45 0,41 0,49
AAT20 (g/kg TS) 77 78 76 71 84
PBV20 (g/kg TS) 38 27 34 9 69
NEL20 (MJ/kg TS) 6,03 5,98 5,91 5,65 6,36
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,25 1,25 1,17 1,32
Kg pr. FEN 3,40 3,28 3,28 2,37 4,65
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,18 1,18 1,09 1,27
Kg pr. FE 3,23 3,10 3,10 2,24 4,43
Fordøjelig råprotein (g/FE) 144 131 131 115 174

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver med mineraler 155 157 364    
Ca (g/kg TS) 6,3 6,5 6,7 5,0 7,7
P (g/kg TS) 3,5 3,6 3,4 2,9 4,1
Mg (g/kg TS) 2,0 2,0 2,0 1,6 2,4
K (g/kg TS) 26,8 26,7 26,4 19,5 33,0
Na (g/kg TS) 2,6 2,6 2,4 1,3 4,5
Cl (g/kg TS) 12,0 11,9 11,7 7,2 16,8
S (g/kg TS) 2,7 2,6 2,5 2,1 3,3
CAB meq/kg TS 301 304 280 167 433
Fe (mg/kg TS) 255 309 264 120 437
Mn (mg/kg TS) 73 77 70 47 109
Zn (mg/kg TS) 34 31 32 26 40
Cu (mg/kg TS) 7,16 6,45 6,68 5,00 9,00
Co (mg/kg TS) 0,08 0,10 0,09 0,04 0,11
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04
Mo (mg/kg TS) 1,28 1,85 1,82 0,70 1,80
I (mg/kg TS) 0,36 0,45 0,45 0,20 0,50

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 370 249 63 69
Slætdato 03/07 05/07 01/07 08/07
Tørstofindhold (g/kg) 376 380 389 504
Aske (g/kg TS) 98 98 101 97
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,5 76,3 77,0 74,0
Råprotein (g/kg TS) 166 165 164 164
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 599 594 595 529
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 56 51 64 41
NDF (g/kg TS) 417 414 422 432
FK NDF (%) 69,4 68,7 70,9 65,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 145 147 139 145
Sukker (g/kg TS) 60 64 59 92
pH 4,4 4,4 4,4 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 2,0   1,9  
Mælkesyre (g/kg TS) 58 52 55 24
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 15 10
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55 56 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 77 77 77 80
PBV20 (g/kg TS) 40 39 37 32
NEL20 (MJ/kg TS) 6,06 6,02 6,06 5,86
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,24 1,23 1,27
Kg pr. FEN 3,46 3,48 3,38 2,79
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,17 1,16 1,23
Kg pr. FE 3,28 3,30 3,21 2,68
Fordøjelig råprotein (g/FE) 145 145 142 148

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 27 53 243 279 129 316
Slætdato 09/07 12/07 01/07 04/07 01/07 04/07
Tørstofindhold (g/kg) 401 417 384 397 379 384
Aske (g/kg TS) 103 105 98 95 101 100
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,2 74,8 76,6 77,2 76,6 76,1
Råprotein (g/kg TS) 169 158 163 164 164 168
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 553 564 606 597 596 592
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 56 57 67 59 63 55
NDF (g/kg TS) 423 428 428 418 416 415
FK NDF (%) 65,3 67,0 70,4 70,8 69,6 68,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 176 165 135 132 143 146
Sukker (g/kg TS) 55 62 57 70 57 63
pH 4,7 4,6 4,4 4,4 4,4 4,5
Nitrat (g/kg tørstof)   1,9 2,6 2,2 2,5 2,7
Mælkesyre (g/kg TS) 49 52 55 50 60 52
Eddikesyre (g/kg TS) 18 16 14 13 17 14
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 57 55 55 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,45 0,44 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 75 76 77 79 76 77
PBV20 (g/kg TS) 46 35 37 35 39 41
NEL20 (MJ/kg TS) 5,80 5,85 6,05 6,11 6,03 6,01
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,27 1,23 1,22 1,23 1,24
Kg pr. FEN 3,58 3,30 3,39 3,23 3,48 3,50
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,23 1,17 1,15 1,17 1,18
Kg pr. FE 3,42 3,18 3,22 3,05 3,31 3,33
Fordøjelig råprotein (g/FE) 155 143 142 140 143 148

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 8 402 156 405 86 77,9 6,16
Græsblanding 23 1 553 198 481 56 71,4 5,74
Græsblanding 24 2 447 151 434 98 74,1 5,89
Græsblanding 35 15 403 153 414 86 77,2 6,14
Græsblanding 42 10 335 156 421 47 76,5 6,04
Græsblanding 43 1 554 175 367 131 77,6 5,87
Græsblanding 45 36 386 165 412 65 77,8 6,16
Græsblanding 46 15 413 155 426 88 76,0 6,00
Morsø 2 4 402 183 397 60 80,0 6,34
Sydvestjyden 1 325 186 369 33 78,0 6,10

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 1079 208
Slætdato 03/07 04/07
Tørstofindhold (g/kg) 388 417
Aske (g/kg TS) 99 100
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,4 75,2
Råprotein (g/kg TS) 165 154
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 594 535
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 44
NDF (g/kg TS) 419 402
FK NDF (%) 69,4 65,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 142 176
Sukker (g/kg TS) 62 73
pH 4,4 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 54 48
Eddikesyre (g/kg TS) 14 11
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,43
AAT20 (g/kg TS) 77 77
PBV20 (g/kg TS) 38 28
NEL20 (MJ/kg TS) 6,03 5,82
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,28
Kg pr. FEN 3,40 3,28
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,21
Kg pr. FE 3,23 3,10
Fordøjelig råprotein (g/FE) 144 136

Til top