Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 1364 1831 4842    
Slætdato 01/06 26/05 29/05 26/05 05/06
Tørstofindhold (g/kg) 372 396 389 264 492
Aske (g/kg TS) 96 84 85 77 117
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,3 77,3 77,4 74,2 80,3
Råprotein (g/kg TS) 163 139 145 132 195
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 625 662 634 558 687
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 62 60 38 100
NDF (g/kg TS) 423 424 410 381 469
FK NDF (%) 71,3 70,9 70,9 66,6 76,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 122 119 125 79 166
Sukker (g/kg TS) 67 87 90 17 124
pH 4,5 4,5 4,5 4,0 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 2,7     0,6 4,8
Mælkesyre (g/kg TS) 57 47 53 20 94
Eddikesyre (g/kg TS) 14 12 13 4 25
Tyggetid (Min./kg TS) 56 56 54 49 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44 0,44 0,41 0,49
AAT20 (g/kg TS) 78 79 78 71 84
PBV20 (g/kg TS) 35 12 18 4 67
NEL20 (MJ/kg TS) 6,16 6,14 6,16 5,81 6,47
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,21 1,21 1,15 1,28
Kg pr. FEN 3,45 3,19 3,19 2,46 4,55
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,15 1,15 1,07 1,24
Kg pr. FE 3,28 3,02 3,02 2,34 4,34
Fordøjelig råprotein (g/FE) 139 113 113 110 170

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver med mineraler 259 310 722    
Ca (g/kg TS) 5,7 5,7 5,9 4,4 7,3
P (g/kg TS) 3,5 3,3 3,1 2,9 4,1
Mg (g/kg TS) 1,8 1,7 1,7 1,4 2,1
K (g/kg TS) 27,9 25,2 24,7 21,2 34,0
Na (g/kg TS) 2,4 2,5 2,2 1,1 3,6
Cl (g/kg TS) 10,8 9,7 9,6 6,1 16,5
S (g/kg TS) 2,4 2,1 2,1 2,0 2,9
CAB meq/kg TS 353 344 284 197 492
Fe (mg/kg TS) 309 210 213 131 510
Mn (mg/kg TS) 70 69 65 45 99
Zn (mg/kg TS) 35 31 31 27 43
Cu (mg/kg TS) 6,86 5,47 5,58 5,00 8,80
Co (mg/kg TS) 0,09 0,07 0,07 0,04 0,14
Se (mg/kg TS) 0,04 0,03 0,03 0,01 0,07
Mo (mg/kg TS) 1,07 1,49 1,51 0,60 1,60
I (mg/kg TS) 0,35 0,44 0,43 0,20 0,60

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 511 222 111 91
Slætdato 01/06 01/06 31/05 05/06
Tørstofindhold (g/kg) 365 364 362 472
Aske (g/kg TS) 96 97 96 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,7 77,5 77,8 73,3
Råprotein (g/kg TS) 165 163 167 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 631 630 627 565
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 55 77 48
NDF (g/kg TS) 418 421 416 465
FK NDF (%) 71,4 71,4 72,1 66,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 122 120 119 144
Sukker (g/kg TS) 67 67 64 83
pH 4,4 4,5 4,4 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 2,5   3,0  
Mælkesyre (g/kg TS) 61 54 61 31
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 12 14
Tyggetid (Min./kg TS) 55 55 54 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,44 0,47
AAT20 (g/kg TS) 77 78 78 79
PBV20 (g/kg TS) 37 36 39 24
NEL20 (MJ/kg TS) 6,22 6,19 6,18 5,88
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,21 1,21 1,27
Kg pr. FEN 3,44 3,52 3,51 2,97
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,14 1,14 1,26
Kg pr. FE 3,27 3,34 3,31 2,91
Fordøjelig råprotein (g/FE) 139 139 142 138

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Bornholm

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 22 58 62 316 357 174 349
Slætdato 01/06 04/06 30/05 31/05 01/06 30/05 03/06
Tørstofindhold (g/kg) 338 378 364 364 388 359 372
Aske (g/kg TS) 95 93 99 98 92 99 97
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,1 73,7 75,3 77,3 77,8 77,9 77,7
Råprotein (g/kg TS) 180 159 154 164 162 164 162
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 620 593 598 625 625 630 635
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 64 65 75 62 71 59
NDF (g/kg TS) 410 459 441 426 416 419 421
FK NDF (%) 69,9 66,8 68,7 71,7 72,0 72,7 71,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 154 150 145 120 119 121 116
Sukker (g/kg TS) 37 46 46 61 83 57 68
pH 4,4 4,6 4,5 4,4 4,5 4,4 4,5
Nitrat (g/kg tørstof)   1,6 1,5 2,7 2,9 2,9 2,6
Mælkesyre (g/kg TS) 78 58 65 59 52 63 55
Eddikesyre (g/kg TS) 20 20 16 13 11 17 13
Tyggetid (Min./kg TS) 55 61 59 56 54 55 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,48 0,47 0,45 0,44 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 74 74 75 77 79 77 78
PBV20 (g/kg TS) 56 38 33 37 32 38 34
NEL20 (MJ/kg TS) 6,16 5,90 5,94 6,14 6,22 6,19 6,20
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,27 1,25 1,21 1,20 1,20 1,21
Kg pr. FEN 3,86 3,66 3,73 3,57 3,23 3,54 3,41
Tidligere fodervurderingssystem              
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,25 1,21 1,16 1,13 1,15 1,14
Kg pr. FE 3,64 3,59 3,61 3,40 3,05 3,36 3,22
Fordøjelig råprotein (g/FE) 155 145 138 140 136 140 137

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 20 1 470 134 400 130 77,7 6,23
Græsblanding 21 1 430 161 419 96 77,0 6,24
Græsblanding 22 23 374 151 409 85 78,7 6,29
Græsblanding 23 1 279 119 431 68 78,8 6,23
Græsblanding 24 1 419 149 426 114 79,1 6,37
Græsblanding 25 1 519 93 497 109 67,5 5,24
Græsblanding 35 18 378 156 414 87 78,9 6,36
Græsblanding 42 14 353 182 388 55 78,4 6,24
Græsblanding 43 1 454 168 413 84 76,4 6,14
Græsblanding 45 57 360 163 420 69 77,7 6,25
Græsblanding 46 19 378 164 429 78 77,7 6,30
Græsblanding 49 2 325 156 390 56 77,9 6,07
Morsø 2 6 428 153 429 123 77,9 6,27
Sydvestjyden 2 357 186 400 24 80,2 6,46

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 1364 296
Slætdato 01/06 01/06
Tørstofindhold (g/kg) 372 383
Aske (g/kg TS) 96 99
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,3 77,2
Råprotein (g/kg TS) 163 150
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 625 586
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 51
NDF (g/kg TS) 423 411
FK NDF (%) 71,3 70,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 122 140
Sukker (g/kg TS) 67 76
pH 4,5 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 2,7 0,8
Mælkesyre (g/kg TS) 57 57
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,43
AAT20 (g/kg TS) 78 77
PBV20 (g/kg TS) 35 24
NEL20 (MJ/kg TS) 6,16 6,07
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,23
Kg pr. FEN 3,45 3,44
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,17
Kg pr. FE 3,28 3,27
Fordøjelig råprotein (g/FE) 139 127

Til top