Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 176 159 407    
Slætdato 22/10 24/10 20/10 29/09 24/11
Tørstofindhold (g/kg) 253 251 264 174 378
Aske (g/kg TS) 137 142 139 98 176
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,3 77,3 77,8 73,9 82,8
Råprotein (g/kg TS) 195 191 194 159 228
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 567 572 566 474 641
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 77 70 40 98
NDF (g/kg TS) 351 354 351 297 405
FK NDF (%) 70,7 69,2 69,2 60,5 79,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 128 90 90 50 201
Sukker (g/kg TS) 45 40 40 12 99
pH 4,3 4,3 4,3 3,9 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 2,0     0,7 5,1
Mælkesyre (g/kg TS) 73 73 75 25 107
Eddikesyre (g/kg TS) 22 21 21 12 31
Tyggetid (Min./kg TS) 46 45 45 39 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,42 0,42 0,36 0,45
AAT20 (g/kg TS) 74 73 73 67 83
PBV20 (g/kg TS) 70 68 69 43 98
NEL20 (MJ/kg TS) 6,09 6,01 6,07 5,63 6,49
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,24 1,24 1,15 1,32
Kg pr. FEN 5,24 5,38 5,38 3,27 7,12
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,20 1,20 1,03 1,29
Kg pr. FE 4,99 5,22 5,22 3,04 6,90
Fordøjelig råprotein (g/FE) 174 176 176 145 206

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Antal prøver 68 44 13
Slætdato 22/10 24/10 11/10
Tørstofindhold (g/kg) 259 241 259
Aske (g/kg TS) 136 133 135
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,2 79,0 78,0
Råprotein (g/kg TS) 194 200 197
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 569 551 577
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 58 67
NDF (g/kg TS) 357 344 348
FK NDF (%) 68,6 71,5 69,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 147 120 142
Sukker (g/kg TS) 39 54 39
pH 4,2 4,3 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 2,0   3,5
Mælkesyre (g/kg TS) 78 65 84
Eddikesyre (g/kg TS) 23 24 22
Tyggetid (Min./kg TS) 48 45 46
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,40 0,41
AAT20 (g/kg TS) 72 76 72
PBV20 (g/kg TS) 72 71 74
NEL20 (MJ/kg TS) 6,00 6,19 6,07
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,20 1,23
Kg pr. FEN 5,21 5,25 5,13
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,12 1,15
Kg pr. FE 5,02 4,91 4,83
Fordøjelig råprotein (g/FE) 176 175 175

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 50 29 78
Slætdato 18/10 28/10 26/10
Tørstofindhold (g/kg) 256 259 243
Aske (g/kg TS) 129 151 138
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,8 78,3 79,4
Råprotein (g/kg TS) 190 187 204
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 579 557 567
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 77 72 63
NDF (g/kg TS) 359 358 341
FK NDF (%) 69,5 72,5 72,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 121 116 129
Sukker (g/kg TS) 38 56 47
pH 4,2 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 3,3 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 84 66 68
Eddikesyre (g/kg TS) 24 19 23
Tyggetid (Min./kg TS) 47 47 45
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,41 0,40
AAT20 (g/kg TS) 72 75 75
PBV20 (g/kg TS) 68 62 76
NEL20 (MJ/kg TS) 6,10 6,05 6,17
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,24 1,21
Kg pr. FEN 5,18 5,33 5,25
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,22 1,13
Kg pr. FE 4,92 5,33 4,90
Fordøjelig råprotein (g/FE) 168 172 179

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 45 2 342 192 358 41 79,3 6,19
Græsblanding 46 2 230 208 318 40 80,2 6,26

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 176 30
Slætdato 22/10 17/10
Tørstofindhold (g/kg) 253 262
Aske (g/kg TS) 137 129
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,3 74,1
Råprotein (g/kg TS) 195 195
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 567 513
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 61
NDF (g/kg TS) 351 347
FK NDF (%) 70,7 59,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 128 196
Sukker (g/kg TS) 45 33
pH 4,3 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 2,0 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 73 84
Eddikesyre (g/kg TS) 22 23
Tyggetid (Min./kg TS) 46 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,41 0,43
AAT20 (g/kg TS) 74 70
PBV20 (g/kg TS) 70 77
NEL20 (MJ/kg TS) 6,09 5,72
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,31
Kg pr. FEN 5,24 5,28
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,24
Kg pr. FE 4,99 5,02
Fordøjelig råprotein (g/FE) 174 186

Til top