Opdateret: 29. marts 2014

Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2013. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågælende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammeligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2012 og 2011 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 646 368 228 194 45
Slætdato 02/06 07/07 13/08 25/09 26/10
Tørstofindhold (g/kg) 384 398 390 327 267
Aske (g/kg TS) 95 98 100 126 138
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,2 75,5 73,5 75,7 76,0
Råprotein (g/kg TS) 158 162 166 184 188
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 610 583 556 562 550
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 61 63 68 66
NDF (g/kg TS) 435 427 423 385 362
FK NDF (%) 70,2 68,2 63,7 66,8 66,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 132 148 172 149 146
Sukker (g/kg TS) 68 65 55 45 48
pH 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,1 2,2 1,5 1,9 2,0
Mælkesyre (g/kg TS) 54 50 50 62 75
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 15 19 21
Tyggetid (Min./kg TS) 58 57 57 51 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,46 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 75 75 74 72 71
PBV20 (g/kg TS) 29 32 38 56 61
NEL20 (MJ/kg TS) 5,94 5,82 5,61 5,74 5,78
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,29 1,33 1,30 1,31
Kg pr. FEN 3,52 3,49 3,68 4,46 5,46
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,21 1,24 1,21 1,31
Kg pr. FE 3,33 3,29 3,44 4,16 5,48
Fordøjelig råprotein (g/FE) 137 144 153 170 175

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2013. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågælende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammeligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2012 og 2011 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Antal prøver med mineraler 105 55 23
Ca (g/kg TS) 5,3 6,3 7,7
P (g/kg TS) 3,5 3,4 3,3
Mg (g/kg TS) 1,7 1,9 2,3
K (g/kg TS) 27,8 27,1 26,2
Na (g/kg TS) 2,1 2,3 2,3
Cl (g/kg TS) 9,8 10,1 11,2
S (g/kg TS) 2,4 2,8 3,0
CAB meq/kg TS 376 356 320
Fe (mg/kg TS) 259 296 308
Mn (mg/kg TS) 66 70 72
Zn (mg/kg TS) 56 32 32
Cu (mg/kg TS) 52,5 6,77 6,97
Co (mg/kg TS) 0,08 0,09  
Se (mg/kg TS) 0,07 0,08  
Mo (mg/kg TS) 1,48 2,02  
I (mg/kg TS) 0,46 0,44  

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt