Opdateret: 29. marts 2014

Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2013. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågælende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammeligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2012 og 2011 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 296 208 144 162 30
Slætdato 01/06 04/07 12/08 28/09 17/10
Tørstofindhold (g/kg) 383 417 402 315 262
Aske (g/kg TS) 99 100 104 127 129
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,2 75,2 72,0 74,1 74,1
Råprotein (g/kg TS) 150 154 173 192 195
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 586 535 493 513 513
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 51 44 47 57 61
NDF (g/kg TS) 411 402 390 356 347
FK NDF (%) 70,6 65,4 57,1 60,1 59,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 140 176 229 207 196
Sukker (g/kg TS) 76 73 53 38 33
pH 4,5 4,5 4,5 4,3 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 0,8 0,9 0,8 1,6 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 57 48 47 69 84
Eddikesyre (g/kg TS) 13 11 15 20 23
Tyggetid (Min./kg TS) 55 55 55 50 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,44 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 77 77 74 72 70
PBV20 (g/kg TS) 24 28 51 71 77
NEL20 (MJ/kg TS) 6,07 5,82 5,50 5,66 5,72
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,28 1,36 1,32 1,31
Kg pr. FEN 3,44 3,28 3,60 4,58 5,28
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,21 1,27 1,24 1,24
Kg pr. FE 3,27 3,10 3,37 4,32 5,02
Fordøjelig råprotein (g/FE) 127 136 166 183 186

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt