Opdateret: 29. marts 2014

Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2013. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågælende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammeligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2012 og 2011 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 1364 1079 845 735 176
Slætdato 01/06 03/07 12/08 26/09 22/10
Tørstofindhold (g/kg) 372 388 401 320 253
Aske (g/kg TS) 96 99 101 118 137
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,3 76,4 73,4 75,8 78,3
Råprotein (g/kg TS) 163 165 170 186 195
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 625 594 549 567 567
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 60 58 66 69
NDF (g/kg TS) 423 419 414 379 351
FK NDF (%) 71,3 69,4 62,6 65,8 70,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 122 142 183 160 128
Sukker (g/kg TS) 67 62 55 42 45
pH 4,5 4,4 4,5 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,7 2,4 1,6 1,9 2,0
Mælkesyre (g/kg TS) 57 54 49 67 73
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 16 21 22
Tyggetid (Min./kg TS) 56 56 57 51 46
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45 0,43 0,41
AAT20 (g/kg TS) 78 77 75 73 74
PBV20 (g/kg TS) 35 38 47 63 70
NEL20 (MJ/kg TS) 6,16 6,03 5,72 5,91 6,09
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,23 1,30 1,26 1,22
Kg pr. FEN 3,45 3,40 3,50 4,35 5,24
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,17 1,24 1,19 1,16
Kg pr. FE 3,28 3,23 3,32 4,11 4,99
Fordøjelig råprotein (g/FE) 139 144 158 170 174

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2013. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågælende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammeligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2012 og 2011 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver med mineraler 259 155 105 100
Ca (g/kg TS) 5,7 6,3 7,5 6,7
P (g/kg TS) 3,5 3,5 3,4 3,9
Mg (g/kg TS) 1,8 2,0 2,4 2,3
K (g/kg TS) 27,9 26,8 25,4 29,3
Na (g/kg TS) 2,4 2,6 2,6 2,7
Cl (g/kg TS) 10,8 12,0 13,0 13,3
S (g/kg TS) 2,4 2,7 3,0 3,1
CAB meq/kg TS 353 301 251 284
Fe (mg/kg TS) 309 255 348 420
Mn (mg/kg TS) 70 73 86 89
Zn (mg/kg TS) 35 34 35 36
Cu (mg/kg TS) 6,86 7,16 7,50 8,30
Co (mg/kg TS) 0,09 0,08 0,07 0,10
Se (mg/kg TS) 0,04 0,03 0,05 0,05
Mo (mg/kg TS) 1,07 1,28 1,35 1,51
I (mg/kg TS) 0,35 0,36 0,47 0,53

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt