Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 735 760 2035    
Slætdato 26/09 23/09 24/09 01/09 18/10
Tørstofindhold (g/kg) 320 303 308 193 446
Aske (g/kg TS) 118 121 121 98 144
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,8 75,0 75,5 71,3 79,9
Råprotein (g/kg TS) 186 177 184 159 212
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 567 578 567 495 639
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 76 73 40 97
NDF (g/kg TS) 379 386 380 333 425
FK NDF (%) 65,8 63,9 63,9 56,4 74,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 160 140 138 96 226
Sukker (g/kg TS) 42 31 31 13 85
pH 4,3 4,3 4,4 3,9 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9     0,5 3,7
Mælkesyre (g/kg TS) 67 74 75 28 100
Eddikesyre (g/kg TS) 21 21 21 10 29
Tyggetid (Min./kg TS) 51 51 51 44 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,45 0,45 0,39 0,47
AAT20 (g/kg TS) 73 71 72 67 80
PBV20 (g/kg TS) 63 59 64 38 91
NEL20 (MJ/kg TS) 5,91 5,81 5,87 5,49 6,32
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,29 1,29 1,18 1,35
Kg pr. FEN 4,35 4,78 4,78 2,77 6,46
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,23 1,23 1,08 1,31
Kg pr. FE 4,11 4,59 4,59 2,59 6,12
Fordøjelig råprotein (g/FE) 170 165 165 142 201

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver med mineraler 100 65 150    
Ca (g/kg TS) 6,7 7,5 7,6 4,8 8,7
P (g/kg TS) 3,9 4,1 4,1 3,0 4,6
Mg (g/kg TS) 2,3 2,4 2,3 1,9 3,0
K (g/kg TS) 29,3 29,6 29,6 21,7 36,5
Na (g/kg TS) 2,7 2,7 2,6 1,4 4,2
Cl (g/kg TS) 13,3 12,8 12,8 8,8 18,0
S (g/kg TS) 3,1 2,9 2,9 2,5 3,6
CAB meq/kg TS 284 302 293 152 413
Fe (mg/kg TS) 420 351 389 138 858
Mn (mg/kg TS) 89 86 81 53 132
Zn (mg/kg TS) 36 31 32 26 43
Cu (mg/kg TS) 8,30 8,04 8,19 6,80 10,0
Co (mg/kg TS) 0,10 0,10 0,13 0,05 0,16
Se (mg/kg TS) 0,05 0,05 0,05 0,03 0,07
Mo (mg/kg TS) 1,51 2,52 2,79 1,20 1,90
I (mg/kg TS) 0,53 0,75 0,83 0,30 0,80

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 276 210 44 24
Slætdato 26/09 01/10 24/09 26/09
Tørstofindhold (g/kg) 321 314 320 371
Aske (g/kg TS) 118 119 115 114
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,9 75,5 75,6 73,9
Råprotein (g/kg TS) 188 186 185 189
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 565 563 581 549
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 58 75 55
NDF (g/kg TS) 373 375 387 380
FK NDF (%) 65,5 64,9 65,8 61,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 172 164 148 155
Sukker (g/kg TS) 41 43 37 73
pH 4,3 4,3 4,2 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4   1,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 70 65 68 33
Eddikesyre (g/kg TS) 22 22 21 18
Tyggetid (Min./kg TS) 51 51 52 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 73 73 73 77
PBV20 (g/kg TS) 66 64 63 61
NEL20 (MJ/kg TS) 5,91 5,88 5,92 5,80
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,27 1,26 1,29
Kg pr. FEN 4,31 4,48 4,29 4,03
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,20 1,19 1,23
Kg pr. FE 4,05 4,24 4,05 3,85
Fordøjelig råprotein (g/FE) 171 171 168 177

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 180 217 74 228
Slætdato 26/09 28/09 17/09 24/09
Tørstofindhold (g/kg) 334 322 300 319
Aske (g/kg TS) 118 115 122 120
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,3 76,6 76,1 75,7
Råprotein (g/kg TS) 181 184 188 190
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 565 574 571 571
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 65 78 62
NDF (g/kg TS) 387 380 374 375
FK NDF (%) 65,5 67,8 66,4 65,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 151 153 145 170
Sukker (g/kg TS) 43 45 39 40
pH 4,4 4,3 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 2,1 2,3 1,8
Mælkesyre (g/kg TS) 64 66 70 69
Eddikesyre (g/kg TS) 19 20 22 22
Tyggetid (Min./kg TS) 52 51 50 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 73 74 73 73
PBV20 (g/kg TS) 59 60 66 68
NEL20 (MJ/kg TS) 5,87 5,99 5,93 5,90
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,24 1,26 1,26
Kg pr. FEN 4,29 4,15 4,66 4,36
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,17 1,19 1,19
Kg pr. FE 4,07 3,90 4,41 4,11
Fordøjelig råprotein (g/FE) 166 164 171 174

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Amagrano 1 334 170 303 92 82,2 6,20
Emblem 1 357 77 351   76,7 6,42
Græsblanding 21 1 438 160 390 97 76,7 6,10
Græsblanding 22 3 356 193 361 49 79,4 6,26
Græsblanding 35 10 285 188 365 46 77,8 6,12
Græsblanding 42 2 344 188 379 47 74,6 5,81
Græsblanding 45 17 355 187 372 38 75,2 5,75
Græsblanding 46 15 305 186 374 32 74,5 5,79

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 735 162
Slætdato 26/09 28/09
Tørstofindhold (g/kg) 320 315
Aske (g/kg TS) 118 127
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,8 74,1
Råprotein (g/kg TS) 186 192
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 567 513
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 57
NDF (g/kg TS) 379 356
FK NDF (%) 65,8 60,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 160 207
Sukker (g/kg TS) 42 38
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9 1,6
Mælkesyre (g/kg TS) 67 69
Eddikesyre (g/kg TS) 21 20
Tyggetid (Min./kg TS) 51 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 73 72
PBV20 (g/kg TS) 63 71
NEL20 (MJ/kg TS) 5,91 5,66
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,32
Kg pr. FEN 4,35 4,58
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,24
Kg pr. FE 4,11 4,32
Fordøjelig råprotein (g/FE) 170 183

Til top