Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 27 6 14    
Tørstofindhold (g/kg) 362 426 416 267 512
Aske (g/kg TS) 103 104 115 85 122
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,0 72,1 72,7 68,0 78,2
Råprotein (g/kg TS) 172 172 177 148 199
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 497 470 489 433 576
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 50 51 58 35 74
NDF (g/kg TS) 397 396 397 354 437
FK NDF (%) 57,8 57,9 57,9 48,4 68,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 209 218 199 132 277
Sukker (g/kg TS) 41 51 48 13 80
pH 4,4 4,4 4,5 4,1 4,9
Mælkesyre (g/kg TS) 57 49 48 24 79
Eddikesyre (g/kg TS) 17 12 13 6 27
Tyggetid (Min./kg TS) 55 56 55 47 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45 0,41 0,50
AAT20 (g/kg TS) 72 74 74 67 77
PBV20 (g/kg TS) 48 43 47 18 67
NEL20 (MJ/kg TS) 5,38 5,39 5,42 4,93 6,02
Kg tørstof pr. FEN 1,39 1,38 1,38 1,23 1,51
Kg pr. FEN 3,96 3,26 3,26 2,71 4,79
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,27 1,27 1,12 1,44
Kg pr. FE 3,62 3,00 3,00 2,73 4,46
Fordøjelig råprotein (g/FE) 166 164 164 124 200

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Antal prøver 18
Slætdato 19/08
Tørstofindhold (g/kg) 377
Aske (g/kg TS) 105
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,8
Råprotein (g/kg TS) 174
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 499
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 45
NDF (g/kg TS) 395
FK NDF (%) 57,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 203
Sukker (g/kg TS) 43
pH 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 53
Eddikesyre (g/kg TS) 17
Tyggetid (Min./kg TS) 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45
AAT20 (g/kg TS) 72
PBV20 (g/kg TS) 49
NEL20 (MJ/kg TS) 5,39
Kg tørstof pr. FEN 1,39
Kg pr. FEN 3,80
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,28
Kg pr. FE 3,50
Fordøjelig råprotein (g/FE) 170

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 24 1 267 168 395 119 76,2 6,11
Græsblanding 45 3 414 185 400 34 71,0 5,22

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 27 228
Tørstofindhold (g/kg) 362 390
Aske (g/kg TS) 103 100
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,0 73,5
Råprotein (g/kg TS) 172 166
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 497 556
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 50 63
NDF (g/kg TS) 397 423
FK NDF (%) 57,8 63,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 209 172
Sukker (g/kg TS) 41 55
pH 4,4 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 57 50
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15
Tyggetid (Min./kg TS) 55 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 72 74
PBV20 (g/kg TS) 48 38
NEL20 (MJ/kg TS) 5,38 5,61
Kg tørstof pr. FEN 1,39 1,33
Kg pr. FEN 3,96 3,68
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,24
Kg pr. FE 3,62 3,44
Fordøjelig råprotein (g/FE) 166 153

Til top