Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af lucerneensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 25 29 122    
Tørstofindhold (g/kg) 516 554 519 357 714
Aske (g/kg TS) 94 96 98 81 109
Organisk stof fordøjelighed (%) 66,2 64,8 59,6 59,8 74,2
Råprotein (g/kg TS) 176 178 180 133 201
NDF (g/kg TS) 425 436 449 375 476
FK NDF (%) 47,4 46,0 46,0 31,0 66,5
Sukker (g/kg TS) 50 51 31 19 90
pH 5,0 5,1 5,1 4,2 5,7
Tyggetid (Min./kg TS) 65 69 73 57 72
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,51 0,54 0,45 0,52
AAT20 (g/kg TS) 68 66 61 59 78
PBV20 (g/kg TS) 64 68 79 29 93
NEL20 (MJ/kg TS) 5,12 5,03 4,52 4,66 6,07
Kg tørstof pr. FEN 1,47 1,50 1,50 1,22 1,60
Kg pr. FEN 3,03 2,86 2,86 2,08 4,03
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,48 1,58 1,58 1,20 1,69
Kg pr. FE 3,03 3,03 3,03 2,12 3,90
Fordøjelig råprotein (g/FE) 196 209 209 147 233

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Wrapballer

Antal prøver 9
Slætdato 19/07
Tørstofindhold (g/kg) 616
Aske (g/kg TS) 97
Organisk stof fordøjelighed (%) 62,8
Råprotein (g/kg TS) 174
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 482
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 37
NDF (g/kg TS) 432
FK NDF (%) 41,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 421
Sukker (g/kg TS) 65
pH 5,4
Mælkesyre (g/kg TS) 19
Eddikesyre (g/kg TS) 33
Tyggetid (Min./kg TS) 69
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,50
AAT20 (g/kg TS) 67
PBV20 (g/kg TS) 63
NEL20 (MJ/kg TS) 4,90
Kg tørstof pr. FEN 1,53
Kg pr. FEN 2,50
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,62
Kg pr. FE 2,63
Fordøjelig råprotein (g/FE) 209

Til top