Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 646 165 370    
Slætdato 02/06 29/05 03/06 25/05 09/06
Tørstofindhold (g/kg) 384 450 457 257 520
Aske (g/kg TS) 95 84 82 74 116
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,2 73,9 73,2 71,5 80,4
Råprotein (g/kg TS) 158 134 135 124 193
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 610 603 576 530 679
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 71 65 36 100
NDF (g/kg TS) 435 449 456 384 489
FK NDF (%) 70,2 64,3 64,3 63,1 76,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 132 149 151 77 188
Sukker (g/kg TS) 68 85 84 16 128
pH 4,5 4,7 4,7 4,1 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,1     0,4 3,9
Mælkesyre (g/kg TS) 54 43 42 11 93
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 13 5 24
Tyggetid (Min./kg TS) 58 60 61 50 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,47 0,41 0,50
AAT20 (g/kg TS) 75 75 75 68 83
PBV20 (g/kg TS) 29 10 10 -3 60
NEL20 (MJ/kg TS) 5,94 5,71 5,67 5,48 6,37
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,34 1,34 1,17 1,36
Kg pr. FEN 3,52 3,22 3,22 2,39 4,91
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,29 1,29 1,07 1,31
Kg pr. FE 3,33 3,01 3,01 2,30 4,57
Fordøjelig råprotein (g/FE) 137 116 116 107 167

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver med mineraler 105 53 117    
Ca (g/kg TS) 5,3 4,9 5,1 4,2 6,9
P (g/kg TS) 3,5 3,2 3,1 2,8 4,0
Mg (g/kg TS) 1,7 1,6 1,6 1,4 2,1
K (g/kg TS) 27,8 25,4 25,0 22,2 33,0
Na (g/kg TS) 2,1 2,4 2,1 0,8 3,5
Cl (g/kg TS) 9,8 9,5 9,6 5,3 14,5
S (g/kg TS) 2,4 2,1 2,1 1,8 3,1
CAB meq/kg TS 376 368 338 218 538
Fe (mg/kg TS) 259 215 203 106 503
Mn (mg/kg TS) 66 80 75 44 95
Zn (mg/kg TS) 56 32 31 27 42
Cu (mg/kg TS) 52,5 5,89 5,72 5,00 9,00
Co (mg/kg TS) 0,08 0,06 0,08 0,04 0,14
Se (mg/kg TS) 0,07 0,03 0,03 0,01 0,21
Mo (mg/kg TS) 1,48 1,45 1,63 0,90 2,20
I (mg/kg TS) 0,46 0,34 0,39 0,20 0,60

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 223 74 40 61
Slætdato 01/06 03/06 01/06 11/06
Tørstofindhold (g/kg) 353 392 380 560
Aske (g/kg TS) 96 94 93 90
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,3 75,5 76,9 70,7
Råprotein (g/kg TS) 163 152 154 144
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 625 614 646 509
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 54 72 36
NDF (g/kg TS) 423 438 430 491
FK NDF (%) 71,4 68,8 70,8 63,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 125 140 127 165
Sukker (g/kg TS) 64 75 72 100
pH 4,4 4,5 4,5 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,1   2,7  
Mælkesyre (g/kg TS) 65 46 58 14
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 12 10
Tyggetid (Min./kg TS) 56 58 57 67
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,45 0,48
AAT20 (g/kg TS) 75 75 75 79
PBV20 (g/kg TS) 34 23 26 12
NEL20 (MJ/kg TS) 6,07 5,89 5,99 5,56
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,27 1,24 1,37
Kg pr. FEN 3,69 3,39 3,46 2,60
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,21 1,17 1,41
Kg pr. FE 3,46 3,22 3,25 2,64
Fordøjelig råprotein (g/FE) 139 132 131 136

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 50 58 134 126 74 194
Slætdato 01/06 31/05 31/05 01/06 04/06 04/06
Tørstofindhold (g/kg) 405 385 370 393 369 387
Aske (g/kg TS) 92 99 99 96 96 93
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,7 73,8 77,1 76,6 77,3 76,2
Råprotein (g/kg TS) 152 147 163 160 163 158
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 598 581 618 618 617 613
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 56 68 52 57 65
NDF (g/kg TS) 469 458 423 422 426 438
FK NDF (%) 67,6 66,9 71,4 70,3 71,8 70,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 150 156 122 135 124 128
Sukker (g/kg TS) 49 55 69 79 68 68
pH 4,6 4,7 4,5 4,5 4,5 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9   2,8   1,8 1,9
Mælkesyre (g/kg TS) 55 55 58 53 62 49
Eddikesyre (g/kg TS) 14 16 14 12 16 14
Tyggetid (Min./kg TS) 63 62 56 56 56 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,48 0,45 0,44 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 73 74 75 76 76 76
PBV20 (g/kg TS) 28 22 33 29 32 27
NEL20 (MJ/kg TS) 5,68 5,72 6,01 5,99 6,08 5,93
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,30 1,24 1,25 1,23 1,26
Kg pr. FEN 3,70 3,69 3,61 3,34 3,55 3,47
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,28 1,27 1,16 1,19 1,16 1,19
Kg pr. FE 3,51 3,59 3,40 3,15 3,33 3,25
Fordøjelig råprotein (g/FE) 138 133 140 137 139 135

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 8 435 150 425 106 77,6 6,15
Græsblanding 26 1 245 176 431 10 72,9 5,69
Græsblanding 31 1 446 140 529 64 70,4 5,54
Græsblanding 33 1 374 169 370 73 74,4 5,55
Græsblanding 35 7 399 153 412 104 78,6 6,27
Græsblanding 42 2 334 132 450 80 75,5 5,96
Græsblanding 43 1 299 190 442 137 80,4 6,61
Græsblanding 45 23 348 159 429 64 77,0 6,04
Græsblanding 46 5 352 164 434 78 76,2 6,04
Græsblanding 49 1 248 177 433 14 76,2 6,01

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 646 80
Slætdato 02/06 02/06
Tørstofindhold (g/kg) 384 366
Aske (g/kg TS) 95 95
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,2 77,5
Råprotein (g/kg TS) 158 148
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 610 596
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 50
NDF (g/kg TS) 435 416
FK NDF (%) 70,2 71,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 132 129
Sukker (g/kg TS) 68 81
pH 4,5 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,1 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 54 64
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 58 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,44
AAT20 (g/kg TS) 75 76
PBV20 (g/kg TS) 29 18
NEL20 (MJ/kg TS) 5,94 6,03
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,24
Kg pr. FEN 3,52 3,60
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,16
Kg pr. FE 3,33 3,36
Fordøjelig råprotein (g/FE) 137 123

Til top