Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af efterslæt fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 42 35 109    
Tørstofindhold (g/kg) 334 332 339 196 475
Aske (g/kg TS) 113 114 115 82 139
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,8 72,4 72,4 65,0 77,4
Råprotein (g/kg TS) 162 149 157 117 212
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 551 563 546 466 621
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 65 65 32 89
NDF (g/kg TS) 419 428 415 377 458
FK NDF (%) 61,0 63,2 63,2 49,8 71,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 178 162 159 110 286
Sukker (g/kg TS) 63 55 48 21 136
pH 4,6 4,4 4,5 4,1 5,3
Mælkesyre (g/kg TS) 48 62 62 10 89
Eddikesyre (g/kg TS) 20 20 17 6 30
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58 56 51 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,48 0,47 0,43 0,51
AAT20 (g/kg TS) 72 70 70 63 81
PBV20 (g/kg TS) 39 29 37 -9 79
NEL20 (MJ/kg TS) 5,50 5,54 5,50 4,92 6,03
Kg tørstof pr. FEN 1,37 1,36 1,36 1,23 1,51
Kg pr. FEN 4,63 4,72 4,72 2,67 7,06
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,35 1,34 1,34 1,14 1,54
Kg pr. FE 4,57 4,70 4,70 2,55 7,42
Fordøjelig råprotein (g/FE) 157 142 142 103 196

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 15 12
Slætdato 12/10 19/09
Tørstofindhold (g/kg) 351 336
Aske (g/kg TS) 109 117
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,5 71,9
Råprotein (g/kg TS) 166 156
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 545 573
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 51 55
NDF (g/kg TS) 400 416
FK NDF (%) 62,7 60,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 165 183
Sukker (g/kg TS) 64 74
pH 4,6 4,6
Mælkesyre (g/kg TS) 42 48
Eddikesyre (g/kg TS) 17 20
Tyggetid (Min./kg TS) 54 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 74 71
PBV20 (g/kg TS) 38 34
NEL20 (MJ/kg TS) 5,60 5,49
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,36
Kg pr. FEN 4,25 4,64
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,32
Kg pr. FE 3,96 4,55
Fordøjelig råprotein (g/FE) 154 152

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Antal prøver 23
Slætdato 12/10
Tørstofindhold (g/kg) 350
Aske (g/kg TS) 113
Organisk stof fordøjelighed (%) 70,7
Råprotein (g/kg TS) 159
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 549
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 51
NDF (g/kg TS) 424
FK NDF (%) 59,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 179
Sukker (g/kg TS) 69
pH 4,7
Mælkesyre (g/kg TS) 36
Eddikesyre (g/kg TS) 19
Tyggetid (Min./kg TS) 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46
AAT20 (g/kg TS) 72
PBV20 (g/kg TS) 36
NEL20 (MJ/kg TS) 5,41
Kg tørstof pr. FEN 1,40
Kg pr. FEN 4,55
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,41
Kg pr. FE 4,60
Fordøjelig råprotein (g/FE) 158

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 42 1 202 172 410 21 68,5 5,22
Græsblanding 43 1 452 121 411 123 77,0 5,89

Til top