Opdateret: 29. marts 2014

Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2013. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågælende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammeligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2012 og 2011 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Antal prøver 80 44 27
Slætdato 02/06 07/07 19/08
Tørstofindhold (g/kg) 366 411 362
Aske (g/kg TS) 95 98 103
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,5 75,7 72,0
Råprotein (g/kg TS) 148 152 172
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 596 549 497
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 50 41 50
NDF (g/kg TS) 416 405 397
FK NDF (%) 71,6 66,5 57,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 129 168 209
Sukker (g/kg TS) 81 80 41
pH 4,4 4,5 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2 0,4 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 64 47 57
Eddikesyre (g/kg TS) 13 11 17
Tyggetid (Min./kg TS) 55 55 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43 0,45
AAT20 (g/kg TS) 76 76 72
PBV20 (g/kg TS) 18 22 48
NEL20 (MJ/kg TS) 6,03 5,76 5,38
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,29 1,39
Kg pr. FEN 3,60 3,35 3,96
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,19 1,27
Kg pr. FE 3,36 3,10 3,62
Fordøjelig råprotein (g/FE) 123 132 166

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt