Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 80 21 56    
Slætdato 02/06 06/06 08/06 27/05 04/06
Tørstofindhold (g/kg) 366 420 429 262 446
Aske (g/kg TS) 95 83 86 78 110
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,5 74,5 74,0 74,7 80,8
Råprotein (g/kg TS) 148 129 128 116 179
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 596 604 593 545 655
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 50 54 53 37 74
NDF (g/kg TS) 416 432 432 374 455
FK NDF (%) 71,6 66,2 66,2 65,4 77,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 129 157 158 68 170
Sukker (g/kg TS) 81 95 96 11 146
pH 4,4 4,6 4,6 4,0 4,9
Mælkesyre (g/kg TS) 64 38 35 25 103
Eddikesyre (g/kg TS) 13 12 12 4 21
Tyggetid (Min./kg TS) 55 59 59 48 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,45 0,39 0,48
AAT20 (g/kg TS) 76 76 76 69 84
PBV20 (g/kg TS) 18 3 3 -15 48
NEL20 (MJ/kg TS) 6,03 5,75 5,68 5,76 6,37
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,31 1,31 1,17 1,29
Kg pr. FEN 3,60 3,22 3,22 2,60 5,05
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,24 1,24 1,06 1,25
Kg pr. FE 3,36 3,05 3,05 2,38 4,65
Fordøjelig råprotein (g/FE) 123 109 109 93 154

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 38 6
Slætdato 01/06 31/05
Tørstofindhold (g/kg) 375 348
Aske (g/kg TS) 93 97
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,2 77,1
Råprotein (g/kg TS) 147 151
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 599 582
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 45 42
NDF (g/kg TS) 411 418
FK NDF (%) 72,4 70,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 129 130
Sukker (g/kg TS) 89 81
pH 4,5 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 59 63
Eddikesyre (g/kg TS) 12 11
Tyggetid (Min./kg TS) 54 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44
AAT20 (g/kg TS) 78 77
PBV20 (g/kg TS) 16 20
NEL20 (MJ/kg TS) 6,10 6,04
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,23
Kg pr. FEN 3,43 3,74
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,16
Kg pr. FE 3,19 3,52
Fordøjelig råprotein (g/FE) 121 127

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Antal prøver 25 29
Slætdato 29/05 01/06
Tørstofindhold (g/kg) 344 390
Aske (g/kg TS) 102 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,1 78,0
Råprotein (g/kg TS) 156 145
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 611 603
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 41
NDF (g/kg TS) 404 415
FK NDF (%) 72,1 72,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 124 126
Sukker (g/kg TS) 63 95
pH 4,3 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2  
Mælkesyre (g/kg TS) 72 53
Eddikesyre (g/kg TS) 12 10
Tyggetid (Min./kg TS) 53 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 75 79
PBV20 (g/kg TS) 28 12
NEL20 (MJ/kg TS) 6,01 6,11
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,22
Kg pr. FEN 3,80 3,19
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,13
Kg pr. FE 3,50 2,96
Fordøjelig råprotein (g/FE) 131 118

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 2 395 150 424 113 80,2 6,41
Græsblanding 35 2 418 136 428 100 77,3 6,11
Græsblanding 42 5 387 145 426 97 77,7 6,05
Græsblanding 45 5 399 142 438 112 78,9 6,29

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 80 646
Slætdato 02/06 02/06
Tørstofindhold (g/kg) 366 384
Aske (g/kg TS) 95 95
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,5 76,2
Råprotein (g/kg TS) 148 158
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 596 610
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 50 63
NDF (g/kg TS) 416 435
FK NDF (%) 71,6 70,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 129 132
Sukker (g/kg TS) 81 68
pH 4,4 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 64 54
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14
Tyggetid (Min./kg TS) 55 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 75
PBV20 (g/kg TS) 18 29
NEL20 (MJ/kg TS) 6,03 5,94
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,26
Kg pr. FEN 3,60 3,52
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,19
Kg pr. FE 3,36 3,33
Fordøjelig råprotein (g/FE) 123 137

Til top