Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 368 102 239    
Slætdato 07/07 03/07 07/07 26/06 16/07
Tørstofindhold (g/kg) 398 444 435 270 544
Aske (g/kg TS) 98 98 94 79 118
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,5 73,4 72,7 72,1 79,6
Råprotein (g/kg TS) 162 145 148 133 190
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 583 564 549 503 661
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 65 64 34 95
NDF (g/kg TS) 427 446 446 382 474
FK NDF (%) 68,2 65,6 65,6 62,3 74,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 148 160 168 98 197
Sukker (g/kg TS) 65 72 66 14 129
pH 4,5 4,6 4,6 4,0 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2     0,5 4,8
Mælkesyre (g/kg TS) 50 45 47 11 84
Eddikesyre (g/kg TS) 13 15 14 5 22
Tyggetid (Min./kg TS) 57 60 61 51 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,47 0,48 0,41 0,49
AAT20 (g/kg TS) 75 74 74 68 83
PBV20 (g/kg TS) 32 19 23 2 61
NEL20 (MJ/kg TS) 5,82 5,64 5,58 5,46 6,18
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,33 1,33 1,20 1,36
Kg pr. FEN 3,49 3,28 3,28 2,33 4,84
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,29 1,29 1,09 1,29
Kg pr. FE 3,29 3,18 3,18 2,19 4,52
Fordøjelig råprotein (g/FE) 144 131 131 113 174

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver med mineraler 55 25 65    
Ca (g/kg TS) 6,3 6,3 6,5 5,0 7,5
P (g/kg TS) 3,4 3,5 3,4 2,8 4,0
Mg (g/kg TS) 1,9 1,9 1,9 1,6 2,4
K (g/kg TS) 27,1 26,5 25,9 22,0 33,0
Na (g/kg TS) 2,3 2,4 2,0 1,2 3,7
Cl (g/kg TS) 10,1 11,3 11,1 5,9 14,2
S (g/kg TS) 2,8 2,5 2,5 2,1 3,3
CAB meq/kg TS 356 322 295 217 490
Fe (mg/kg TS) 296 243 283 116 426
Mn (mg/kg TS) 70 84 91 38 89
Zn (mg/kg TS) 32 31 33 26 40
Cu (mg/kg TS) 6,77 6,34 6,65 5,00 8,00
Co (mg/kg TS) 0,09 0,06 0,11 0,05 0,12
Se (mg/kg TS) 0,08 0,04 0,04 0,02 0,26
Mo (mg/kg TS) 2,02 2,25 2,92 1,00 3,80
I (mg/kg TS) 0,44 0,28 0,45 0,20 0,70

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 119 54 29 21
Slætdato 09/07 10/07 04/07 18/07
Tørstofindhold (g/kg) 376 379 405 590
Aske (g/kg TS) 96 98 95 91
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,2 75,4 76,8 69,9
Råprotein (g/kg TS) 162 161 159 151
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 578 583 590 468
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 48 70 36
NDF (g/kg TS) 425 417 433 458
FK NDF (%) 67,3 67,1 71,2 59,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156 146 134 173
Sukker (g/kg TS) 63 71 60 112
pH 4,4 4,4 4,4 5,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6   1,9  
Mælkesyre (g/kg TS) 54 51 47 12
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 12 11
Tyggetid (Min./kg TS) 57 56 57 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44 0,45 0,47
AAT20 (g/kg TS) 75 75 77 79
PBV20 (g/kg TS) 33 31 27 17
NEL20 (MJ/kg TS) 5,82 5,84 5,88 5,48
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,28 1,27 1,39
Kg pr. FEN 3,68 3,58 3,42 2,48
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,20 1,17 1,42
Kg pr. FE 3,52 3,35 3,14 2,52
Fordøjelig råprotein (g/FE) 145 143 137 148

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 33 23 77 100 27 105
Slætdato 12/07 22/07 03/07 05/07 03/07 18/07
Tørstofindhold (g/kg) 432 443 401 402 370 381
Aske (g/kg TS) 93 109 101 96 97 99
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,8 75,9 76,2 75,3 74,1 75,6
Råprotein (g/kg TS) 156 161 164 165 160 160
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 596 542 594 576 589 583
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 74 46 63 49 57 68
NDF (g/kg TS) 437 406 431 428 433 422
FK NDF (%) 69,4 67,7 70,0 67,5 66,2 68,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 133 171 141 145 161 150
Sukker (g/kg TS) 65 67 64 70 56 64
pH 4,6 4,6 4,4 4,5 4,4 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7   2,6 3,8 5,7 1,8
Mælkesyre (g/kg TS) 51 48 50 48 64 49
Eddikesyre (g/kg TS) 13 13 14 13 17 13
Tyggetid (Min./kg TS) 58 55 57 57 59 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,44 0,45 0,45 0,47 0,45
AAT20 (g/kg TS) 76 76 76 76 72 75
PBV20 (g/kg TS) 26 31 33 33 35 31
NEL20 (MJ/kg TS) 5,84 5,73 5,89 5,85 5,76 5,78
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,30 1,26 1,28 1,31 1,30
Kg pr. FEN 3,17 3,14 3,41 3,40 3,87 3,70
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,21 1,18 1,20 1,28 1,23
Kg pr. FE 2,96 2,91 3,20 3,19 3,70 3,52
Fordøjelig råprotein (g/FE) 136 144 144 147 145 143

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 329 169 458 48 74,6 5,94
Græsblanding 26 1 294 184 455 10 74,0 5,91
Græsblanding 33 1 407 102 489 135 70,8 5,40
Græsblanding 35 7 432 153 422 94 76,4 5,99
Græsblanding 43 2 405 210 427 118 81,9 6,67
Græsblanding 45 14 395 155 425 78 76,2 5,92
Græsblanding 46 1 477 141 394 112 78,6 6,12
Græsblanding 49 1 284 201 438 19 75,0 5,96

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 368 44
Slætdato 07/07 07/07
Tørstofindhold (g/kg) 398 411
Aske (g/kg TS) 98 98
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,5 75,7
Råprotein (g/kg TS) 162 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 583 549
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 41
NDF (g/kg TS) 427 405
FK NDF (%) 68,2 66,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 148 168
Sukker (g/kg TS) 65 80
pH 4,5 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2 0,4
Mælkesyre (g/kg TS) 50 47
Eddikesyre (g/kg TS) 13 11
Tyggetid (Min./kg TS) 57 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,43
AAT20 (g/kg TS) 75 76
PBV20 (g/kg TS) 32 22
NEL20 (MJ/kg TS) 5,82 5,76
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,29
Kg pr. FEN 3,49 3,35
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,19
Kg pr. FE 3,29 3,10
Fordøjelig råprotein (g/FE) 144 132

Til top