Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 44 11 25    
Tørstofindhold (g/kg) 411 405 459 300 525
Aske (g/kg TS) 98 91 93 81 119
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,7 71,4 71,9 70,9 79,1
Råprotein (g/kg TS) 152 129 137 128 171
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 549 493 435 464 640
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 41 47 41 19 75
NDF (g/kg TS) 405 435 436 362 455
FK NDF (%) 66,5 59,6 59,6 60,2 72,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 168 210 187 121 198
Sukker (g/kg TS) 80 79 78 15 141
pH 4,5 4,6 4,7 4,0 5,1
Mælkesyre (g/kg TS) 47 42 37 10 90
Eddikesyre (g/kg TS) 11 6 8 2 22
Tyggetid (Min./kg TS) 55 61 60 50 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,47 0,46 0,39 0,49
AAT20 (g/kg TS) 76 74 77 66 85
PBV20 (g/kg TS) 22 6 8 -9 50
NEL20 (MJ/kg TS) 5,76 5,32 5,43 5,43 6,07
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,41 1,41 1,22 1,37
Kg pr. FEN 3,35 4,16 4,16 2,40 4,54
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,33 1,33 1,11 1,31
Kg pr. FE 3,10 3,93 3,93 2,26 4,59
Fordøjelig råprotein (g/FE) 132 118 118 112 153

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 26 9
Slætdato 08/07 08/07
Tørstofindhold (g/kg) 414 426
Aske (g/kg TS) 98 93
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,8 75,4
Råprotein (g/kg TS) 151 148
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 536 553
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 35 34
NDF (g/kg TS) 392 418
FK NDF (%) 65,5 67,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 177 160
Sukker (g/kg TS) 83 98
pH 4,5 4,6
Mælkesyre (g/kg TS) 49 29
Eddikesyre (g/kg TS) 10 8
Tyggetid (Min./kg TS) 53 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,43
AAT20 (g/kg TS) 76 79
PBV20 (g/kg TS) 21 14
NEL20 (MJ/kg TS) 5,74 5,79
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,29
Kg pr. FEN 3,29 3,14
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,20
Kg pr. FE 3,01 2,92
Fordøjelig råprotein (g/FE) 131 129

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Vest-
Jylland

Antal prøver 26
Slætdato 09/07
Tørstofindhold (g/kg) 428
Aske (g/kg TS) 92
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,5
Råprotein (g/kg TS) 149
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 546
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 34
NDF (g/kg TS) 402
FK NDF (%) 65,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 173
Sukker (g/kg TS) 94
pH 4,6
Nitrat (g/kg tørstof)  
Mælkesyre (g/kg TS) 40
Eddikesyre (g/kg TS) 9
Tyggetid (Min./kg TS) 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43
AAT20 (g/kg TS) 78
PBV20 (g/kg TS) 17
NEL20 (MJ/kg TS) 5,77
Kg tørstof pr. FEN 1,29
Kg pr. FEN 3,11
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,19
Kg pr. FE 2,86
Fordøjelig råprotein (g/FE) 128

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 391 140 441 90 73,5 5,69
Græsblanding 24 1 259 153 496 98 74,5 6,10
Græsblanding 42 1 446 138 400 90 77,5 5,82
Græsblanding 45 6 493 154 403 115 75,7 5,77

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 44 368
Tørstofindhold (g/kg) 411 398
Aske (g/kg TS) 98 98
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,7 75,5
Råprotein (g/kg TS) 152 162
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 549 583
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 41 61
NDF (g/kg TS) 405 427
FK NDF (%) 66,5 68,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 168 148
Sukker (g/kg TS) 80 65
pH 4,5 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 47 50
Eddikesyre (g/kg TS) 11 13
Tyggetid (Min./kg TS) 55 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,45
AAT20 (g/kg TS) 76 75
PBV20 (g/kg TS) 22 32
NEL20 (MJ/kg TS) 5,76 5,82
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,29
Kg pr. FEN 3,35 3,49
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,21
Kg pr. FE 3,10 3,29
Fordøjelig råprotein (g/FE) 132 144

Til top