Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 296 328 1001    
Slætdato 01/06 29/05 31/05 23/05 06/06
Tørstofindhold (g/kg) 383 409 402 262 497
Aske (g/kg TS) 99 84 86 76 124
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,2 77,7 77,3 73,4 80,7
Råprotein (g/kg TS) 150 132 143 119 178
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 586 623 586 515 661
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 51 46 50 25 84
NDF (g/kg TS) 411 402 384 367 464
FK NDF (%) 70,6 70,2 70,2 63,2 76,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 140 138 152 85 201
Sukker (g/kg TS) 76 101 98 13 140
pH 4,5 4,5 4,5 4,0 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 0,8     0,4 1,3
Mælkesyre (g/kg TS) 57 47 55 13 99
Eddikesyre (g/kg TS) 13 10 12 4 24
Tyggetid (Min./kg TS) 55 53 51 48 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,42 0,42 0,40 0,47
AAT20 (g/kg TS) 77 79 78 70 84
PBV20 (g/kg TS) 24 5 16 -11 58
NEL20 (MJ/kg TS) 6,07 6,11 6,08 5,60 6,42
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,22 1,22 1,16 1,33
Kg pr. FEN 3,44 3,10 3,10 2,46 4,75
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,14 1,14 1,07 1,28
Kg pr. FE 3,27 2,89 2,89 2,28 4,55
Fordøjelig råprotein (g/FE) 127 105 105 95 157

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver med mineraler 30 36 98    
Ca (g/kg TS) 6,9 6,9 7,6 5,2 9,4
P (g/kg TS) 3,5 3,1 3,0 2,8 4,1
Mg (g/kg TS) 1,8 1,7 1,8 1,4 2,1
K (g/kg TS) 27,6 25,5 24,3 21,8 32,8
Na (g/kg TS) 1,4 1,4 1,6 0,7 2,7
Cl (g/kg TS) 8,8 7,8 7,5 6,1 11,2
S (g/kg TS) 1,8 1,6 1,6 1,5 2,2
CAB meq/kg TS 402 369 279 295 509
Fe (mg/kg TS) 290 189 206 148 500
Mn (mg/kg TS) 63 60 57 34 99
Zn (mg/kg TS) 29 24 26 20 37
Cu (mg/kg TS) 6,62 5,37 5,60 5,00 8,00

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 142 40 22 25
Slætdato 31/05 29/05 04/06 04/06
Tørstofindhold (g/kg) 366 360 387 487
Aske (g/kg TS) 98 102 98 92
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,7 77,3 76,3 75,9
Råprotein (g/kg TS) 151 147 154 151
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 596 596 560 519
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 47 51 55 37
NDF (g/kg TS) 404 414 416 434
FK NDF (%) 71,2 71,0 68,9 69,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 140 153 142 130
Sukker (g/kg TS) 78 71 76 96
pH 4,4 4,5 4,5 5,0
Nitrat (g/kg tørstof)     0,6  
Mælkesyre (g/kg TS) 64 55 49 29
Eddikesyre (g/kg TS) 13 13 11 13
Tyggetid (Min./kg TS) 54 55 56 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 77 77 78 81
PBV20 (g/kg TS) 25 22 27 19
NEL20 (MJ/kg TS) 6,15 6,04 5,97 6,03
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,24 1,25 1,24
Kg pr. FEN 3,50 3,60 3,54 2,85
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,17 1,18 1,20
Kg pr. FE 3,31 3,42 3,34 2,73
Fordøjelig råprotein (g/FE) 126 125 134 129

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 21 79 89 20 78
Slætdato 29/05 29/05 03/06 06/06 31/05
Tørstofindhold (g/kg) 365 361 396 424 389
Aske (g/kg TS) 99 105 90 106 99
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,1 77,3 77,0 76,9 77,6
Råprotein (g/kg TS) 163 150 144 149 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 576 588 575 587 601
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 61 44 49 48
NDF (g/kg TS) 414 413 410 415 411
FK NDF (%) 68,7 71,4 69,5 70,6 71,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 156 126 149 147 137
Sukker (g/kg TS) 49 61 98 82 75
pH 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 0,8 0,8 0,7  
Mælkesyre (g/kg TS) 70 66 50 46 56
Eddikesyre (g/kg TS) 17 14 11 9 13
Tyggetid (Min./kg TS) 56 54 55 55 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44 0,43 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 75 76 79 78 78
PBV20 (g/kg TS) 40 26 16 22 26
NEL20 (MJ/kg TS) 5,99 6,05 6,08 5,98 6,12
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,23 1,23 1,25 1,22
Kg pr. FEN 3,83 3,69 3,29 3,13 3,31
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,18 1,16 1,19 1,16
Kg pr. FE 3,62 3,52 3,11 2,98 3,14
Fordøjelig råprotein (g/FE) 142 128 120 128 128

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 9 321 151 403 46 78,0 6,13
Græsblanding 35 1 279 145 440 51 77,1 6,29
Græsblanding 42 8 404 154 414 78 77,4 6,20
Græsblanding 45 18 394 150 408 96 77,7 6,16

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 296 1364
Slætdato 01/06 01/06
Tørstofindhold (g/kg) 383 372
Aske (g/kg TS) 99 96
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,2 77,3
Råprotein (g/kg TS) 150 163
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 586 625
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 51 65
NDF (g/kg TS) 411 423
FK NDF (%) 70,6 71,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 140 122
Sukker (g/kg TS) 76 67
pH 4,5 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 0,8 2,7
Mælkesyre (g/kg TS) 57 57
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14
Tyggetid (Min./kg TS) 55 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,45
AAT20 (g/kg TS) 77 78
PBV20 (g/kg TS) 24 35
NEL20 (MJ/kg TS) 6,07 6,16
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,21
Kg pr. FEN 3,44 3,45
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,15
Kg pr. FE 3,27 3,28
Fordøjelig råprotein (g/FE) 127 139

Til top