Opdateret: 29. marts 2014

Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2013. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågælende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammeligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2012 og 2011 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Antal prøver 36 25
Slætdato 07/06 14/07
Tørstofindhold (g/kg) 454 516
Aske (g/kg TS) 101 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 69,5 66,2
Råprotein (g/kg TS) 177 176
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 605 524
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 59 49
NDF (g/kg TS) 435 425
FK NDF (%) 56,4 47,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 280 363
Sukker (g/kg TS) 39 50
pH 4,8 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 54 33
Eddikesyre (g/kg TS) 26 29
Tyggetid (Min./kg TS) 64 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,49
AAT20 (g/kg TS) 68 68
PBV20 (g/kg TS) 63 64
NEL20 (MJ/kg TS) 5,45 5,12
Kg tørstof pr. FEN 1,38 1,47
Kg pr. FEN 3,23 3,03
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,40 1,48
Kg pr. FE 3,23 3,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 186 196

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt