Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 194 83 192    
Slætdato 25/09 22/09 20/09 29/08 25/10
Tørstofindhold (g/kg) 327 276 300 193 464
Aske (g/kg TS) 126 118 120 98 167
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,7 74,1 74,6 70,8 79,8
Råprotein (g/kg TS) 184 178 177 157 213
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 562 579 578 473 638
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 90 90 37 103
NDF (g/kg TS) 385 397 398 331 431
FK NDF (%) 66,8 63,5 63,5 57,1 75,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 149 148 141 82 224
Sukker (g/kg TS) 45 34 36 12 91
pH 4,4 4,4 4,4 3,9 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9     0,5 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 62 73 68 22 101
Eddikesyre (g/kg TS) 19 22 20 10 29
Tyggetid (Min./kg TS) 51 53 53 44 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,46 0,46 0,39 0,47
AAT20 (g/kg TS) 72 69 70 64 80
PBV20 (g/kg TS) 56 56 54 29 82
NEL20 (MJ/kg TS) 5,74 5,64 5,66 5,20 6,18
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,32 1,32 1,20 1,43
Kg pr. FEN 4,46 5,32 5,32 2,72 6,71
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,24 1,24 1,09 1,35
Kg pr. FE 4,16 5,00 5,00 2,49 6,37
Fordøjelig råprotein (g/FE) 170 167 167 140 198

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 54 43 9 8
Slætdato 30/09 11/10 20/09 26/08
Tørstofindhold (g/kg) 317 331 363 481
Aske (g/kg TS) 122 128 109 127
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,8 74,8 76,4 71,7
Råprotein (g/kg TS) 183 183 184 164
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 571 548 583 466
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 58 85 35
NDF (g/kg TS) 387 381 403 392
FK NDF (%) 67,0 64,5 68,6 58,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 163 167 133 129
Sukker (g/kg TS) 43 47 42 102
pH 4,3 4,4 4,4 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9   2,2  
Mælkesyre (g/kg TS) 63 56 58 23
Eddikesyre (g/kg TS) 20 23 18 15
Tyggetid (Min./kg TS) 52 52 53 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 72 72 74 77
PBV20 (g/kg TS) 56 56 53 32
NEL20 (MJ/kg TS) 5,74 5,65 5,85 5,50
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,32 1,27 1,37
Kg pr. FEN 4,54 4,34 3,73 3,90
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,25 1,16 1,34
Kg pr. FE 4,22 4,10 3,41 3,88
Fordøjelig råprotein (g/FE) 169 172 163 163

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 27 72 20 61
Slætdato 16/09 26/09 23/09 19/11
Tørstofindhold (g/kg) 358 333 350 294
Aske (g/kg TS) 124 120 133 131
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,0 75,6 76,8 76,0
Råprotein (g/kg TS) 184 182 183 187
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 572 576 536 562
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 73 63 60 76
NDF (g/kg TS) 388 392 371 386
FK NDF (%) 67,5 66,9 68,5 67,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 141 156 129 140
Sukker (g/kg TS) 43 46 57 39
pH 4,4 4,4 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 1,9 2,2 2,1
Mælkesyre (g/kg TS) 58 58 68 67
Eddikesyre (g/kg TS) 17 20 19 20
Tyggetid (Min./kg TS) 52 53 49 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44 0,42 0,44
AAT20 (g/kg TS) 73 72 73 72
PBV20 (g/kg TS) 55 55 53 60
NEL20 (MJ/kg TS) 5,73 5,75 5,86 5,77
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,30 1,27 1,29
Kg pr. FEN 4,03 4,25 4,46 4,82
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,21 1,20 1,21
Kg pr. FE 3,74 3,96 4,20 4,53
Fordøjelig råprotein (g/FE) 168 167 166 173

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 45 1 392 164 401 32 70,7 5,19

Til top