Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hø fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 42 40 337    
Tørstofindhold (g/kg) 739 748 667 534 903
Aske (g/kg TS) 70 66 73 49 97
Organisk stof fordøjelighed (%) 62,9 65,1 68,1 55,8 73,1
Råprotein (g/kg TS) 115 105 138 61 182
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 361 364 345 199 555
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 33 35 33 1 70
NDF (g/kg TS) 552 542 528 453 631
FK NDF (%) 53,5 56,4 56,4 43,2 66,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 215 232 175 77 358
Sukker (g/kg TS) 96 121 106 62 133
pH 5,5 5,5 5,4 5,1 5,8
Mælkesyre (g/kg TS) 11 10 13 1 23
Eddikesyre (g/kg TS) 17 13 13 7 30
Tyggetid (Min./kg TS) 81 81 75 59 99
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,52 0,52 0,52 0,46 0,58
AAT20 (g/kg TS) 75 78 85 65 84
PBV20 (g/kg TS) -14 -26 -11 -49 29
NEL20 (MJ/kg TS) 4,75 4,89 5,14 3,87 5,68
Kg tørstof pr. FEN 1,60 1,55 1,55 1,31 1,92
Kg pr. FEN 2,33 2,14 2,14 1,74 2,93
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,80 1,68 1,68 1,19 2,31
Kg pr. FE 2,59 2,31 2,31 1,95 3,40
Fordøjelig råprotein (g/FE) 122 101 101 54 184

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Wrapballer

Antal prøver 17
Slætdato 30/06
Tørstofindhold (g/kg) 697
Aske (g/kg TS) 67
Organisk stof fordøjelighed (%) 63,5
Råprotein (g/kg TS) 117
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 361
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 27
NDF (g/kg TS) 548
FK NDF (%) 54,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 200
Sukker (g/kg TS) 98
pH 5,5
Mælkesyre (g/kg TS) 10
Eddikesyre (g/kg TS) 15
Tyggetid (Min./kg TS) 80
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,51
AAT20 (g/kg TS) 76
PBV20 (g/kg TS) -14
NEL20 (MJ/kg TS) 4,84
Kg tørstof pr. FEN 1,57
Kg pr. FEN 2,40
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,77
Kg pr. FE 2,69
Fordøjelig råprotein (g/FE) 122

Til top