Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 162 143 413    
Slætdato 28/09 06/10 27/09 30/08 19/10
Tørstofindhold (g/kg) 315 303 317 203 443
Aske (g/kg TS) 127 137 130 100 165
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,1 73,1 74,2 69,6 78,4
Råprotein (g/kg TS) 192 182 192 165 215
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 513 520 516 448 577
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 66 65 33 82
NDF (g/kg TS) 356 365 357 311 398
FK NDF (%) 60,1 59,7 59,7 50,2 69,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 207 171 169 123 300
Sukker (g/kg TS) 38 32 30 12 81
pH 4,3 4,3 4,4 3,9 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6     0,5 3,3
Mælkesyre (g/kg TS) 69 70 73 34 100
Eddikesyre (g/kg TS) 20 20 21 9 28
Tyggetid (Min./kg TS) 50 50 49 43 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44 0,43 0,39 0,47
AAT20 (g/kg TS) 72 70 71 65 79
PBV20 (g/kg TS) 71 66 72 45 97
NEL20 (MJ/kg TS) 5,66 5,57 5,69 5,21 6,07
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,34 1,34 1,22 1,43
Kg pr. FEN 4,58 5,03 5,03 2,85 6,96
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,31 1,31 1,11 1,39
Kg pr. FE 4,32 4,96 4,96 2,61 6,59
Fordøjelig råprotein (g/FE) 183 181 181 154 212

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 65 40 17 5
Slætdato 04/10 05/10 28/09 10/09
Tørstofindhold (g/kg) 299 303 306 393
Aske (g/kg TS) 126 134 138 102
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,7 73,8 75,2 70,7
Råprotein (g/kg TS) 191 194 193 191
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 509 506 527 484
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 55 56 52
NDF (g/kg TS) 354 349 352 361
FK NDF (%) 58,8 58,9 63,1 50,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 211 222 209 252
Sukker (g/kg TS) 36 33 37 63
pH 4,2 4,3 4,2 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 3,4   2,8  
Mælkesyre (g/kg TS) 76 70 68 44
Eddikesyre (g/kg TS) 21 21 19 18
Tyggetid (Min./kg TS) 49 49 49 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43 0,42 0,43
AAT20 (g/kg TS) 71 70 71 73
PBV20 (g/kg TS) 72 75 73 69
NEL20 (MJ/kg TS) 5,66 5,58 5,69 5,42
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,34 1,31 1,38
Kg pr. FEN 4,79 4,73 4,46 3,96
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,26 1,23 1,27
Kg pr. FE 4,55 4,47 4,18 3,66
Fordøjelig råprotein (g/FE) 182 189 183 187

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 57 52 39
Slætdato 14/09 09/10 25/09
Tørstofindhold (g/kg) 342 310 281
Aske (g/kg TS) 123 132 128
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,2 74,9 73,3
Råprotein (g/kg TS) 190 190 193
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 513 513 517
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 53 59
NDF (g/kg TS) 368 351 353
FK NDF (%) 61,3 61,9 57,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 194 191 238
Sukker (g/kg TS) 39 41 30
pH 4,4 4,2 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 1,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 65 72 71
Eddikesyre (g/kg TS) 17 20 22
Tyggetid (Min./kg TS) 51 48 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,42 0,43
AAT20 (g/kg TS) 73 72 69
PBV20 (g/kg TS) 68 69 76
NEL20 (MJ/kg TS) 5,68 5,74 5,53
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,30 1,35
Kg pr. FEN 4,26 4,51 5,15
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,23 1,26
Kg pr. FE 4,01 4,29 4,82
Fordøjelig råprotein (g/FE) 180 179 188

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 260 174 370 52 71,6 5,47
Græsblanding 42 2 260 188 330 23 76,2 5,79
Græsblanding 45 3 317 206 343 18 73,1 5,40
Græsblanding 46 1 262 189 339 33 77,7 5,92

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 162 735
Slætdato 28/09 26/09
Tørstofindhold (g/kg) 315 320
Aske (g/kg TS) 127 118
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,1 75,8
Råprotein (g/kg TS) 192 186
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 513 567
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 66
NDF (g/kg TS) 356 379
FK NDF (%) 60,1 65,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 207 160
Sukker (g/kg TS) 38 42
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 1,9
Mælkesyre (g/kg TS) 69 67
Eddikesyre (g/kg TS) 20 21
Tyggetid (Min./kg TS) 50 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 72 73
PBV20 (g/kg TS) 71 63
NEL20 (MJ/kg TS) 5,66 5,91
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,26
Kg pr. FEN 4,58 4,35
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,19
Kg pr. FE 4,32 4,11
Fordøjelig råprotein (g/FE) 183 170

Til top