Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 30 28 72    
Tørstofindhold (g/kg) 262 255 277 191 343
Aske (g/kg TS) 129 139 133 100 179
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,1 75,1 76,7 69,2 78,8
Råprotein (g/kg TS) 195 185 196 169 220
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 513 538 524 449 573
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 70 60 45 82
NDF (g/kg TS) 347 349 342 294 393
FK NDF (%) 59,3 62,9 62,9 42,0 71,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 196 131 124 101 295
Sukker (g/kg TS) 33 35 37 14 50
pH 4,1 4,4 4,4 3,8 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 84 72 71 50 102
Eddikesyre (g/kg TS) 23 17 18 13 31
Tyggetid (Min./kg TS) 48 46 45 41 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,42 0,41 0,38 0,47
AAT20 (g/kg TS) 70 71 74 64 76
PBV20 (g/kg TS) 77 66 72 53 93
NEL20 (MJ/kg TS) 5,72 5,72 5,92 5,16 6,23
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,30 1,30 1,19 1,44
Kg pr. FEN 5,28 5,63 5,63 3,69 7,04
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,24 1,24 1,08 1,39
Kg pr. FE 5,02 5,36 5,36 3,38 6,70
Fordøjelig råprotein (g/FE) 186 175 175 162 221

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Betonplads

Antal prøver 14 5
Slætdato 13/11 02/10
Tørstofindhold (g/kg) 261 292
Aske (g/kg TS) 116 168
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,0 77,0
Råprotein (g/kg TS) 187 204
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 510 512
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 60
NDF (g/kg TS) 355 331
FK NDF (%) 53,7 68,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 208 139
Sukker (g/kg TS) 29 53
pH 4,1 4,1
Nitrat (g/kg tørstof)   2,0
Mælkesyre (g/kg TS) 90 77
Eddikesyre (g/kg TS) 24 21
Tyggetid (Min./kg TS) 50 44
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,41
AAT20 (g/kg TS) 68 73
PBV20 (g/kg TS) 72 79
NEL20 (MJ/kg TS) 5,58 5,97
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,25
Kg pr. FEN 5,40 4,65
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,28 1,24
Kg pr. FE 5,19 4,60
Fordøjelig råprotein (g/FE) 180 198

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 42 1 232 208 366 31 74,2 5,81

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 30 176
Tørstofindhold (g/kg) 262 253
Aske (g/kg TS) 129 137
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,1 78,3
Råprotein (g/kg TS) 195 195
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 513 567
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 69
NDF (g/kg TS) 347 351
FK NDF (%) 59,3 70,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 196 128
Sukker (g/kg TS) 33 45
pH 4,1 4,3
Mælkesyre (g/kg TS) 84 73
Eddikesyre (g/kg TS) 23 22
Tyggetid (Min./kg TS) 48 46
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,41
AAT20 (g/kg TS) 70 74
PBV20 (g/kg TS) 77 70
NEL20 (MJ/kg TS) 5,72 6,09
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,22
Kg pr. FEN 5,28 5,24
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,16
Kg pr. FE 5,02 4,99
Fordøjelig råprotein (g/FE) 186 174

Til top