Opdateret: 29. marts 2014


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2013), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2012, 2011 og 2010). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2013. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2013

2012

Sidste 3 år
(2012-2010)

10 % nedre
2013

10 % øvre
2013

Antal prøver 144 191 643    
Slætdato 12/08 12/08 16/08 24/07 05/09
Tørstofindhold (g/kg) 402 416 394 280 544
Aske (g/kg TS) 104 100 105 85 125
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,0 73,9 72,6 68,3 76,1
Råprotein (g/kg TS) 173 162 177 139 203
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 493 510 488 426 576
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 47 46 54 26 74
NDF (g/kg TS) 390 389 383 350 431
FK NDF (%) 57,1 61,1 61,1 48,3 66,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 229 192 213 144 298
Sukker (g/kg TS) 53 63 45 14 102
pH 4,5 4,5 4,5 4,1 5,0
Mælkesyre (g/kg TS) 47 49 61 15 81
Eddikesyre (g/kg TS) 15 12 16 7 26
Tyggetid (Min./kg TS) 55 54 54 50 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43 0,44 0,41 0,48
AAT20 (g/kg TS) 74 76 73 67 81
PBV20 (g/kg TS) 51 38 56 16 83
NEL20 (MJ/kg TS) 5,50 5,67 5,58 5,13 5,91
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,31 1,31 1,26 1,45
Kg pr. FEN 3,60 3,45 3,45 2,54 4,92
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,22 1,22 1,18 1,40
Kg pr. FE 3,37 3,21 3,21 2,35 4,64
Fordøjelig råprotein (g/FE) 166 147 147 131 199

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 56 34 13 14
Slætdato 14/08 13/08 30/07 03/09
Tørstofindhold (g/kg) 403 391 406 424
Aske (g/kg TS) 105 105 108 99
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,8 71,5 74,3 69,4
Råprotein (g/kg TS) 174 180 173 178
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 496 492 505 458
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 43 46 44 51
NDF (g/kg TS) 386 386 388 392
FK NDF (%) 56,2 55,2 62,5 50,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 245 233 190 251
Sukker (g/kg TS) 51 46 55 55
pH 4,5 4,5 4,5 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7   0,4  
Mælkesyre (g/kg TS) 50 49 49 33
Eddikesyre (g/kg TS) 15 17 13 19
Tyggetid (Min./kg TS) 55 55 53 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,43 0,45
AAT20 (g/kg TS) 73 73 76 74
PBV20 (g/kg TS) 53 59 48 56
NEL20 (MJ/kg TS) 5,46 5,46 5,70 5,31
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,36 1,31 1,41
Kg pr. FEN 3,64 3,71 3,33 3,65
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,28 1,28 1,22 1,33
Kg pr. FE 3,40 3,46 3,10 3,45
Fordøjelig råprotein (g/FE) 168 174 160 179

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2013) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 56 44 30
Slætdato 08/08 22/08 11/08
Tørstofindhold (g/kg) 400 398 406
Aske (g/kg TS) 105 107 102
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,7 72,5 71,0
Råprotein (g/kg TS) 172 178 167
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 499 491 505
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 49 44 45
NDF (g/kg TS) 395 387 396
FK NDF (%) 59,0 57,9 55,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 212 226 246
Sukker (g/kg TS) 57 46 53
pH 4,5 4,5 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 0,8 0,4  
Mælkesyre (g/kg TS) 48 52 45
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 15
Tyggetid (Min./kg TS) 55 55 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 75 73 73
PBV20 (g/kg TS) 49 56 48
NEL20 (MJ/kg TS) 5,58 5,52 5,40
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,35 1,38
Kg pr. FEN 3,61 3,61 3,57
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,26 1,31
Kg pr. FE 3,40 3,35 3,35
Fordøjelig råprotein (g/FE) 164 170 162

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 6 463 157 409 78 70,7 5,42
Græsblanding 42 3 264 203 360 23 72,7 5,47
Græsblanding 45 10 415 168 394 43 70,2 5,24

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 144 845
Slætdato 12/08 12/08
Tørstofindhold (g/kg) 402 401
Aske (g/kg TS) 104 101
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,0 73,4
Råprotein (g/kg TS) 173 170
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 493 549
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 47 58
NDF (g/kg TS) 390 414
FK NDF (%) 57,1 62,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 229 183
Sukker (g/kg TS) 53 55
pH 4,5 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 47 49
Eddikesyre (g/kg TS) 15 16
Tyggetid (Min./kg TS) 55 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 74 75
PBV20 (g/kg TS) 51 47
NEL20 (MJ/kg TS) 5,50 5,72
Kg tørstof pr. FEN 1,36 1,30
Kg pr. FEN 3,60 3,50
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,27 1,24
Kg pr. FE 3,37 3,32
Fordøjelig råprotein (g/FE) 166 158

Til top