Opdateret: 06. februar 2022

Grovfoderanalyserne er delt op efter, om de er fra en konventionel eller økologisk bedrift. En afgrøde kommer på listen, når der er analyseret mere end 20 prøver. For at se flere detaljer vedr. beregningen af landsgennemsnittene, så klik her

Hvis man ønsker at se en detaljeret opgørelse for de enkelte afgrøder, kan man klikke på den enkelte afgrøde. Man kan f.eks. se proteinindhold, mineralindhold og sortsgennemsnit. For græsensilage og kløvergræsensilage er det også muligt at se en sammenligning mellem slæt ved at klikke på overskriften.

Fodermiddel

Antal analyser

Tørstof g/kg

NEL20 kg TS
(MJ/kg TS)

Kløvergræsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt konventionel 1493 338 6,31
Kløvergræsensilage 2. slæt konventionel 988 369 6,18
Kløvergræsensilage 3. slæt konventionel 867 385 6,02
Kløvergræsensilage 4. slæt konventionel 744 317 6,19
Kløvergræsensilage 5. slæt konventionel 384 251 6,31
Kløvergræsensilage økologisk , klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt økologisk 412 344 6,35
Kløvergræsensilage 2. slæt økologisk 271 370 6,08
Kløvergræsensilage 3. slæt økologisk 249 380 5,83
Kløvergræsensilage 4. slæt økologisk 222 321 6,00
Kløvergræsensilage 5. slæt økologisk 141 260 6,09
Græsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Græsensilage 1. slæt konventionel 324 379 6,03
Græsensilage 2. slæt konventionel 192 390 5,99
Græsensilage 3. slæt konventionel 170 395 5,92
Græsensilage 4. slæt konventionel 135 344 5,98
Græsensilage 5. slæt konventionel 71 241 6,08
Græsensilage økologisk , klik her for at se sammenligning mellem slæt
Græsensilage 1. slæt økologisk 41 360 6,08
Græsensilage 2. slæt økologisk 34 354 5,82
Græsensilage 4. slæt økologisk 20 350 5,90
Lucerneensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Lucerneensilage 1. slæt konventionel 28 464 5,39
Lucerneensilage 2. slæt konventionel 21 454 5,42
Hø konventionel 135 829 4,52
Lucernehø konventionel 34 887 4,67

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk