Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 867 987 2617    
Slætdato 05/08 29/07 05/08 19/07 27/08
Tørstofindhold (g/kg) 385 386 382 270 509
Aske (g/kg TS) 96 91 97 82 111
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,6 76,3 75,1 70,0 78,7
Råprotein (g/kg TS) 166 152 161 137 197
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 554 606 597 479 637
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 69 70 44 93
NDF (g/kg TS) 417 415 419 374 461
FK NDF (%) 64,5 69,5 67,5 56,5 71,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 173 156 167 120 237
Sukker (g/kg TS) 43 68 56 10 87
pH 4,3 4,3 4,4 4,0 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 2,5 1,7 2,0 0,7 5,1
Mælkesyre (g/kg TS) 63 60 58 27 98
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 15 8 21
Tyggetid (Min./kg TS) 57 56 57 50 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,46 0,42 0,50
AAT20 (g/kg TS) 75 76 75 70 81
PBV20 (g/kg TS) 43 28 38 15 70
NEL20 (MJ/kg TS) 6,02 6,00 5,87 5,56 6,42
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,24 1,27 1,16 1,34
Kg pr. FEN 3,41 3,41 3,58 2,48 4,51
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,17 1,20 1,10 1,33
Kg pr. FE 3,32 3,20 3,37 2,35 4,46
Fordøjelig råprotein (g/FE) 149 129 142 120 179

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver med mineraler 126 152 371    
Ca (g/kg TS) 7,2 6,2 6,4 5,6 9,2
P (g/kg TS) 3,5 3,3 3,4 2,9 4,2
Mg (g/kg TS) 2,4 2,2 2,3 1,9 2,8
K (g/kg TS) ch 27,8 28,2 27,9 22,1 33,8
Na (g/kg TS) 2,8 2,9 2,9 1,4 4,4
Cl (g/kg TS) 13,9 13,7 13,7 9,2 18,7
S (g/kg TS) 3,1 2,9 3,0 2,4 3,8
CAB meq/kg TS 248 279 265 94 407
Fe (mg/kg TS) 203 171 218 103 338
Mn (mg/kg TS) 74 77 79 48 110
Zn (mg/kg TS) 35 34 35 28 44
Cu (mg/kg TS) 6,87 6,21 6,52 4,60 8,50
Co (mg/kg TS) 0,07 0,06 0,06 0,04 0,10
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,03 0,01 0,05
Mo (mg/kg TS) 1,33 1,13 1,21 0,70 2,30
I (mg/kg TS) 0,38 0,29 0,35 0,20 0,60

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 263 180 44 27
Slætdato 05/08 07/08 01/09 30/07
Tørstofindhold (g/kg) 383 381 374 491
Aske (g/kg TS) 95 96 96 95
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,7 74,5 74,6 72,8
Råprotein (g/kg TS) 168 171 169 177
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 550 539 552 498
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 59 68 55
NDF (g/kg TS) 413 410 414 432
FK NDF (%) 64,3 63,7 64,1 61,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 173 174 179 201
Sukker (g/kg TS) 42 44 39 70
pH 4,3 4,3 4,3 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6   2,3  
Mælkesyre (g/kg TS) 68 61 66 28
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 16 12
Tyggetid (Min./kg TS) 56 56 57 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 75 75 75 78
PBV20 (g/kg TS) 45 46 45 47
NEL20 (MJ/kg TS) 6,05 6,01 6,03 5,83
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,24 1,24 1,28
Kg pr. FEN 3,40 3,39 3,49 2,99
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,20 1,20 1,24
Kg pr. FE 3,30 3,28 3,39 2,89
Fordøjelig råprotein (g/FE) 150 153 151 164

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 25 154 206 104 337
Slætdato 09/08 11/08 08/08 03/08 29/07
Tørstofindhold (g/kg) 423 367 384 357 397
Aske (g/kg TS) 103 97 97 98 93
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,7 75,0 74,7 74,3 75,1
Råprotein (g/kg TS) 169 164 165 170 167
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 519 568 567 553 547
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 71 71 70 62
NDF (g/kg TS) 418 426 423 407 410
FK NDF (%) 58,6 66,1 65,2 63,2 64,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 227 161 166 186 171
Sukker (g/kg TS) 45 35 42 36 49
pH 4,8 4,3 4,3 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 3,6 2,5 2,5 3,0 2,1
Mælkesyre (g/kg TS) 47 70 63 74 60
Eddikesyre (g/kg TS) 14 16 14 17 14
Tyggetid (Min./kg TS) 59 57 57 56 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47 0,46 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 74 75 75 74 76
PBV20 (g/kg TS) 47 42 41 48 42
NEL20 (MJ/kg TS) 5,70 6,08 6,02 6,01 6,05
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,23 1,24 1,24 1,23
Kg pr. FEN 3,33 3,55 3,39 3,71 3,26
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,20 1,20 1,21 1,18
Kg pr. FE 3,31 3,49 3,31 3,64 3,14
Fordøjelig råprotein (g/FE) 163 146 147 154 148

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 1 357 200 334 36 78,5 6,39
Græsblanding 35 11 372 168 416 50 74,1 5,96
Græsblanding 42 3 363 170 426 36 72,2 5,87
Græsblanding 45 5 389 158 426 42 72,2 5,80
Græsblanding 47 1 278 194 337 12 77,1 6,37
Sydvestjyden 2 440 158 418 83 77,1 6,22

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 867 249
Slætdato 05/08 01/08
Tørstofindhold (g/kg) 385 380
Aske (g/kg TS) 96 96
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,6 72,8
Råprotein (g/kg TS) 166 168
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 554 495
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 67 58
NDF (g/kg TS) 417 390
FK NDF (%) 64,5 57,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 173 229
Sukker (g/kg TS) 43 45
pH 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 2,5 1,0
Mælkesyre (g/kg TS) 63 64
Eddikesyre (g/kg TS) 15 17
Tyggetid (Min./kg TS) 57 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 75 74
PBV20 (g/kg TS) 43 46
NEL20 (MJ/kg TS) 6,02 5,83
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,28
Kg pr. FEN 3,41 3,58
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,25
Kg pr. FE 3,32 3,50
Fordøjelig råprotein (g/FE) 149 156

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk