Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 170 166 511    
Slætdato 08/08 04/08 08/08 30/06 02/10
Tørstofindhold (g/kg) 395 405 392 285 532
Aske (g/kg TS) 93 92 98 79 108
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,7 76,3 74,9 68,6 79,6
Råprotein (g/kg TS) 165 151 159 137 196
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 578 606 598 469 664
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 72 79 51 107
NDF (g/kg TS) 427 421 425 386 468
FK NDF (%) 65,4 69,7 67,7 55,3 73,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 169 156 167 117 243
Sukker (g/kg TS) 44 74 56 12 86
pH 4,4 4,5 4,5 4,0 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6 1,8 2,2 0,6 5,4
Mælkesyre (g/kg TS) 60 52 52 24 92
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 14 7 21
Tyggetid (Min./kg TS) 58 57 58 51 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,46 0,42 0,51
AAT20 (g/kg TS) 74 75 73 69 80
PBV20 (g/kg TS) 37 23 33 12 62
NEL20 (MJ/kg TS) 5,92 5,86 5,68 5,39 6,37
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,27 1,31 1,17 1,38
Kg pr. FEN 3,38 3,40 3,61 2,43 4,53
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,17 1,21 1,07 1,36
Kg pr. FE 3,23 3,13 3,32 2,31 4,31
Fordøjelig råprotein (g/FE) 147 129 141 120 177

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver med mineraler 35 29 92    
Ca (g/kg TS) 6,6 5,8 6,2 5,3 9,1
P (g/kg TS) 3,4 3,1 3,2 3,0 3,9
Mg (g/kg TS) 2,3 2,1 2,3 1,7 2,8
K (g/kg TS) ch 26,2 26,1 26,9 19,0 32,7
Na (g/kg TS) 2,9 2,5 2,7 1,0 4,9
Cl (g/kg TS) 12,6 12,9 12,6 7,0 17,7
S (g/kg TS) 3,0 2,8 3,1 2,3 4,0
CAB meq/kg TS 257 233 258 116 389
Fe (mg/kg TS) 184 189 246 90 270
Mn (mg/kg TS) 68 85 90 45 90
Zn (mg/kg TS) 34 31 33 28 42
Cu (mg/kg TS) 6,24 5,57 6,51 3,60 8,30

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 39 10 9 6
Slætdato 12/08 22/08   26/07
Tørstofindhold (g/kg) 387 398 399 423
Aske (g/kg TS) 92 91 95 95
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,3 75,3 75,4 70,8
Råprotein (g/kg TS) 172 174 158 172
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 587 546 562 597
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 61 74 64
NDF (g/kg TS) 419 408 424 442
FK NDF (%) 68,1 65,0 66,6 58,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 146 152 155 227
Sukker (g/kg TS) 41 51 51 52
pH 4,2 4,4 4,4 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1   2,7  
Mælkesyre (g/kg TS) 71 56 57 24
Eddikesyre (g/kg TS) 15 12 13 10
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55 57 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,46 0,49
AAT20 (g/kg TS) 74 76 75 73
PBV20 (g/kg TS) 43 41 29 45
NEL20 (MJ/kg TS) 6,14 5,98 5,93 5,53
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,25 1,26 1,35
Kg pr. FEN 3,26 3,27 3,46 3,32
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,16 1,19 1,31
Kg pr. FE 3,10 3,06 3,28 3,21
Fordøjelig råprotein (g/FE) 149 152 139 168

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 60 28 46
Slætdato 22/08 31/07 28/07
Tørstofindhold (g/kg) 386 407 392
Aske (g/kg TS) 95 87 91
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,1 76,0 75,8
Råprotein (g/kg TS) 162 161 170
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 589 584 574
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 86 74 62
NDF (g/kg TS) 434 427 416
FK NDF (%) 66,8 67,9 66,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 159 150 157
Sukker (g/kg TS) 41 47 47
pH 4,4 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,8 2,6 2,4
Mælkesyre (g/kg TS) 61 61 65
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 13
Tyggetid (Min./kg TS) 58 57 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 74 76 75
PBV20 (g/kg TS) 34 31 39
NEL20 (MJ/kg TS) 5,93 6,05 6,05
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,23 1,23
Kg pr. FEN 3,46 3,13 3,28
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,16 1,16
Kg pr. FE 3,33 2,96 3,10
Fordøjelig råprotein (g/FE) 144 138 148

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 1 475 164 459 54 73,3 5,80
Græsblanding 42 1 474 142 468 76 67,3 5,22
Græsblanding 45 6 377 165 432 32 76,5 6,19

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk