Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 412 419 1173    
Slætdato 02/06 26/05 24/05 26/05 07/06
Tørstofindhold (g/kg) 344 409 392 267 416
Aske (g/kg TS) 85 74 80 72 98
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,3 80,1 79,4 73,2 82,2
Råprotein (g/kg TS) 142 127 135 112 174
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 631 641 636 567 687
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 60 61 44 93
NDF (g/kg TS) 412 383 389 356 476
FK NDF (%) 71,5 74,8 73,8 64,4 77,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 136 124 125 86 192
Sukker (g/kg TS) 63 151 121 14 119
pH 4,2 4,4 4,4 3,9 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,9 0,9 0,4 1,8
Mælkesyre (g/kg TS) 74 50 57 41 110
Eddikesyre (g/kg TS) 15 12 14 8 22
Tyggetid (Min./kg TS) 55 50 51 47 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,41 0,42 0,40 0,50
AAT20 (g/kg TS) 77 83 80 72 81
PBV20 (g/kg TS) 18 -5 5 -9 47
NEL20 (MJ/kg TS) 6,35 6,42 6,32 5,92 6,74
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,17 1,18 1,10 1,26
Kg pr. FEN 3,53 2,95 3,17 2,82 4,31
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,09 1,10 1,03 1,26
Kg pr. FE 3,40 2,74 2,95 2,62 4,25
Fordøjelig råprotein (g/FE) 114 95 104 87 142

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver med mineraler 195 202 507    
Ca (g/kg TS) 6,5 6,6 6,6 5,0 8,1
P (g/kg TS) 3,3 2,8 2,9 2,7 4,0
Mg (g/kg TS) 1,7 1,6 1,7 1,4 2,0
K (g/kg TS) ch 27,5 22,7 24,3 23,0 32,1
Na (g/kg TS) 1,3 1,5 1,5 0,6 2,1
Cl (g/kg TS) 8,0 8,7 8,3 5,9 10,6
S (g/kg TS) 1,8 1,8 1,8 1,4 2,3
CAB meq/kg TS 424 291 339 317 534
Fe (mg/kg TS) 187 181 192 97 320
Mn (mg/kg TS) 59 67 63 39 83
Zn (mg/kg TS) 31 26 28 22 40
Cu (mg/kg TS) 4,79 4,47 4,89 2,70 6,50
Co (mg/kg TS) 0,06 0,05 0,05 0,04 0,08
Se (mg/kg TS) 0,02 0,03 0,03 0,01 0,04
Mo (mg/kg TS) 1,38 1,18 1,52 0,90 1,90
I (mg/kg TS) 0,29 0,35 0,33 0,15 0,40

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 201 47 18 24
Slætdato 02/06 02/06 01/06 03/06
Tørstofindhold (g/kg) 337 347 326 451
Aske (g/kg TS) 85 83 84 84
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,1 78,1 76,9 74,4
Råprotein (g/kg TS) 146 135 135 141
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 634 626 646 593
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 60 71 56
NDF (g/kg TS) 402 423 437 421
FK NDF (%) 72,6 71,7 70,2 64,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 126 129 147 210
Sukker (g/kg TS) 64 70 49 92
pH 4,1 4,2 4,2 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5   0,6  
Mælkesyre (g/kg TS) 79 64 78 34
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13 16 13
Tyggetid (Min./kg TS) 53 56 58 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,47 0,46
AAT20 (g/kg TS) 77 78 75 77
PBV20 (g/kg TS) 22 10 14 17
NEL20 (MJ/kg TS) 6,45 6,32 6,26 5,91
Kg tørstof pr. FEN 1,15 1,18 1,19 1,27
Kg pr. FEN 3,53 3,48 3,78 2,97
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,13 1,17 1,25
Kg pr. FE 3,37 3,35 3,72 2,89
Fordøjelig råprotein (g/FE) 116 107 109 120

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 31 89 110 40 123
Slætdato 26/05 01/06 05/06 06/06 01/06
Tørstofindhold (g/kg) 369 337 337 349 342
Aske (g/kg TS) 87 83 82 89 87
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,8 78,5 77,5 78,6 79,5
Råprotein (g/kg TS) 138 139 136 151 148
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 617 637 632 625 640
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 68 70 65 62
NDF (g/kg TS) 404 417 427 399 399
FK NDF (%) 69,7 72,0 70,7 71,4 73,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 161 128 139 142 120
Sukker (g/kg TS) 68 61 57 61 68
pH 4,4 4,2 4,2 4,3 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,5 0,9 0,8 0,8 1,3
Mælkesyre (g/kg TS) 69 75 75 76 75
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15 14 16 14
Tyggetid (Min./kg TS) 55 55 57 53 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,46 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 77 77 76 76 77
PBV20 (g/kg TS) 15 15 14 26 22
NEL20 (MJ/kg TS) 6,27 6,38 6,30 6,38 6,46
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,17 1,18 1,17 1,15
Kg pr. FEN 3,39 3,56 3,60 3,47 3,49
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,12 1,15 1,12 1,10
Kg pr. FE 3,27 3,43 3,50 3,33 3,32
Fordøjelig råprotein (g/FE) 112 110 110 122 117

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 21 2 415 142 413 119 78,8 6,27
Græsblanding 22 5 317 150 395 63 80,0 6,57
Græsblanding 35 5 376 135 428 101 78,2 6,30
Græsblanding 36 1 351 139 384 119 81,5 6,51
Græsblanding 45 3 318 132 398 80 79,3 6,39

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 412 1493
Slætdato 02/06 04/06
Tørstofindhold (g/kg) 344 338
Aske (g/kg TS) 85 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,3 77,3
Råprotein (g/kg TS) 142 145
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 631 664
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 81
NDF (g/kg TS) 412 444
FK NDF (%) 71,5 71,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 136 132
Sukker (g/kg TS) 63 46
pH 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 2,5
Mælkesyre (g/kg TS) 74 73
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15
Tyggetid (Min./kg TS) 55 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,47
AAT20 (g/kg TS) 77 75
PBV20 (g/kg TS) 18 23
NEL20 (MJ/kg TS) 6,35 6,31
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,18
Kg pr. FEN 3,53 3,65
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,16
Kg pr. FE 3,40 3,58
Fordøjelig råprotein (g/FE) 114 120

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk