Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 222 240 695    
Slætdato 14/09 05/09 13/09 21/08 27/10
Tørstofindhold (g/kg) 321 332 333 215 437
Aske (g/kg TS) 111 110 115 95 125
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,2 74,4 74,2 69,0 78,6
Råprotein (g/kg TS) 195 188 191 171 219
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 503 533 537 423 587
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 68 68 44 85
NDF (g/kg TS) 366 371 376 328 410
FK NDF (%) 59,7 62,2 62,7 48,3 69,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 220 223 202 146 292
Sukker (g/kg TS) 22 28 25 10 49
pH 4,3 4,3 4,4 4,0 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 1,3 1,4 1,6 0,5 2,1
Mælkesyre (g/kg TS) 84 80 77 48 110
Eddikesyre (g/kg TS) 19 18 19 12 25
Tyggetid (Min./kg TS) 51 52 52 45 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,45 0,40 0,48
AAT20 (g/kg TS) 73 71 71 67 78
PBV20 (g/kg TS) 71 69 72 50 92
NEL20 (MJ/kg TS) 6,00 5,70 5,69 5,51 6,39
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,31 1,31 1,16 1,35
Kg pr. FEN 4,17 4,19 4,24 2,80 5,76
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,21 1,21 1,09 1,35
Kg pr. FE 4,05 3,86 3,92 2,69 5,62
Fordøjelig råprotein (g/FE) 181 174 179 155 204

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver med mineraler 41 43 109    
Ca (g/kg TS) 9,8 10,5 10,2 6,7 13,0
P (g/kg TS) 3,7 3,7 3,7 3,1 4,4
Mg (g/kg TS) 2,5 2,6 2,6 2,0 2,9
K (g/kg TS) ch 27,6 26,8 28,3 23,0 33,0
Na (g/kg TS) 1,8 1,6 1,6 0,6 3,4
Cl (g/kg TS) 9,3 10,4 10,0 5,6 12,3
S (g/kg TS) 2,4 2,5 2,6 1,8 3,1
CAB meq/kg TS 370 306 351 225 529
Fe (mg/kg TS) 275 251 280 130 500
Mn (mg/kg TS) 68 71 65 45 103
Zn (mg/kg TS) 33 39 36 28 40
Cu (mg/kg TS) 7,93 8,01 8,99 4,50 11,0

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 97 39 10 8
Slætdato 09/09 26/09 03/09 04/10
Tørstofindhold (g/kg) 317 301 369 320
Aske (g/kg TS) 110 115 109 115
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,6 74,2 73,2 73,3
Råprotein (g/kg TS) 195 198 203 210
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 509 493 476 537
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 59 61 69
NDF (g/kg TS) 362 365 358 356
FK NDF (%) 60,0 59,8 56,8 57,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 219 222 244 245
Sukker (g/kg TS) 21 17 25 44
pH 4,3 4,2 4,5 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1   1,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 88 90 71 58
Eddikesyre (g/kg TS) 20 18 20 17
Tyggetid (Min./kg TS) 51 51 51 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 73 73 74 74
PBV20 (g/kg TS) 72 75 78 84
NEL20 (MJ/kg TS) 6,05 6,02 5,91 5,87
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,24 1,27 1,28
Kg pr. FEN 4,13 4,36 3,76 4,61
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,20 1,22 1,25
Kg pr. FE 4,00 4,23 3,64 4,63
Fordøjelig råprotein (g/FE) 180 184 193 201

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 51 68 71
Slætdato 08/09 21/09 30/08
Tørstofindhold (g/kg) 314 293 348
Aske (g/kg TS) 108 115 107
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,2 74,7 75,1
Råprotein (g/kg TS) 193 194 191
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 500 521 499
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 65 58
NDF (g/kg TS) 379 365 365
FK NDF (%) 58,6 61,1 61,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 227 205 209
Sukker (g/kg TS) 17 21 27
pH 4,3 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,3 1,6 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 84 86 81
Eddikesyre (g/kg TS) 18 19 19
Tyggetid (Min./kg TS) 54 51 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 72 72 74
PBV20 (g/kg TS) 71 72 66
NEL20 (MJ/kg TS) 5,93 6,03 6,08
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,24 1,23
Kg pr. FEN 4,26 4,56 3,75
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,23 1,20 1,18
Kg pr. FE 4,19 4,43 3,61
Fordøjelig råprotein (g/FE) 182 179 173

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 21 1 348 174 380 11 76,2 6,30
Græsblanding 35 1 379 186 374 61 77,7 6,30
Græsblanding 45 1 431 188 368 56 72,5 5,78

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 222 744
Slætdato 14/09 18/09
Tørstofindhold (g/kg) 321 317
Aske (g/kg TS) 111 111
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,2 76,5
Råprotein (g/kg TS) 195 185
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 503 575
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 63 76
NDF (g/kg TS) 366 394
FK NDF (%) 59,7 67,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 220 157
Sukker (g/kg TS) 22 30
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,3 2,6
Mælkesyre (g/kg TS) 84 77
Eddikesyre (g/kg TS) 19 18
Tyggetid (Min./kg TS) 51 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 73 74
PBV20 (g/kg TS) 71 60
NEL20 (MJ/kg TS) 6,00 6,19
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,20
Kg pr. FEN 4,17 4,19
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,17
Kg pr. FE 4,05 4,07
Fordøjelig råprotein (g/FE) 181 164

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk