Opdateret: 06. februar 2022


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2021. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2020 og 2019 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 412 271 249 222 141
Slætdato 02/06 30/06 01/08 14/09 08/10
Tørstofindhold (g/kg) 344 370 380 321 260
Aske (g/kg TS) 85 89 96 111 129
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,3 75,2 72,8 74,2 75,7
Råprotein (g/kg TS) 142 156 168 195 202
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 631 543 495 503 542
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 57 58 63 71
NDF (g/kg TS) 412 409 390 366 359
FK NDF (%) 71,5 64,7 57,9 59,7 63,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 136 178 229 220 198
Sukker (g/kg TS) 63 51 45 22 17
pH 4,2 4,2 4,4 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 0,9 1,0 1,3 2,9
Mælkesyre (g/kg TS) 74 70 64 84 91
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 17 19 21
Tyggetid (Min./kg TS) 55 56 55 51 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,46 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 77 75 74 73 71
PBV20 (g/kg TS) 18 33 46 71 80
NEL20 (MJ/kg TS) 6,35 6,08 5,83 6,00 6,09
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,23 1,28 1,24 1,23
Kg pr. FEN 3,53 3,50 3,58 4,17 4,99
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,19 1,25 1,20 1,20
Kg pr. FE 3,40 3,40 3,50 4,05 4,89
Fordøjelig råprotein (g/FE) 114 136 156 181 188

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2021. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2020 og 2019 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver med mineraler 195 65 51 41 21
Ca (g/kg TS) 6,5 8,0 10,0 9,8 8,5
P (g/kg TS) 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8
Mg (g/kg TS) 1,7 2,2 2,6 2,5 2,4
K (g/kg TS) ch 27,5 26,5 25,7 27,6 26,9
Na (g/kg TS) 1,3 1,7 1,7 1,8 1,8
Cl (g/kg TS) 8,0 10,4 9,6 9,3 9,2
S (g/kg TS) 1,8 2,2 2,5 2,4 2,6
CAB meq/kg TS 424 319 302 370 345
Fe (mg/kg TS) 187 196 190 275 326
Mn (mg/kg TS) 59 74 64 68 63
Zn (mg/kg TS) 31 36 35 33 36
Cu (mg/kg TS) 4,79 5,64 7,26 7,93 8,70
Co (mg/kg TS) 0,06        
Se (mg/kg TS) 0,02        
Mo (mg/kg TS) 1,38        
I (mg/kg TS) 0,29        

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk