Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 1493 1640 4439    
Slætdato 04/06 26/05 23/05 28/05 10/06
Tørstofindhold (g/kg) 338 394 373 249 432
Aske (g/kg TS) 85 78 83 70 100
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,3 80,0 79,3 72,5 81,5
Råprotein (g/kg TS) 145 139 149 112 177
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 664 687 675 603 717
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 72 72 54 115
NDF (g/kg TS) 444 402 408 389 505
FK NDF (%) 71,6 75,8 75,0 64,7 77,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 132 115 118 86 180
Sukker (g/kg TS) 46 115 88 10 95
pH 4,2 4,4 4,3 3,9 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 2,5 1,4 1,9 0,6 4,8
Mælkesyre (g/kg TS) 73 56 62 40 109
Eddikesyre (g/kg TS) 15 13 15 8 23
Tyggetid (Min./kg TS) 59 53 53 50 68
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,43 0,44 0,42 0,52
AAT20 (g/kg TS) 75 81 79 71 80
PBV20 (g/kg TS) 23 9 21 -5 52
NEL20 (MJ/kg TS) 6,31 6,41 6,34 5,85 6,72
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,16 1,18 1,11 1,27
Kg pr. FEN 3,65 3,05 3,33 2,81 4,71
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,08 1,10 1,04 1,29
Kg pr. FE 3,58 2,84 3,11 2,69 4,70
Fordøjelig råprotein (g/FE) 120 107 118 91 149

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver med mineraler 425 442 1097    
Ca (g/kg TS) 5,3 5,2 5,4 4,2 6,5
P (g/kg TS) 3,4 2,9 3,0 2,9 4,0
Mg (g/kg TS) 1,7 1,6 1,7 1,4 2,1
K (g/kg TS) ch 27,5 23,8 25,3 21,0 33,3
Na (g/kg TS) 2,5 2,4 2,5 1,3 3,8
Cl (g/kg TS) 9,5 10,5 10,2 6,1 13,6
S (g/kg TS) 2,4 2,3 2,4 1,9 2,9
CAB meq/kg TS 395 273 317 265 523
Fe (mg/kg TS) 198 188 206 108 310
Mn (mg/kg TS) 66 76 72 43 92
Zn (mg/kg TS) 33 30 33 25 40
Cu (mg/kg TS) 5,02 4,74 5,17 2,60 6,70
Co (mg/kg TS) 0,07 0,06 0,06 0,04 0,09
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,02 0,01 0,05
Mo (mg/kg TS) 1,02 0,81 0,87 0,60 1,40
I (mg/kg TS) 0,36 0,34 0,30 0,20 0,60

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 508 151 131 43
Slætdato 03/06 05/06 02/06 31/05
Tørstofindhold (g/kg) 331 345 326 465
Aske (g/kg TS) 84 82 83 84
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,9 76,6 77,2 74,6
Råprotein (g/kg TS) 151 147 142 147
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 665 647 670 630
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 71 87 63
NDF (g/kg TS) 434 450 449 478
FK NDF (%) 72,0 70,4 71,5 68,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 126 140 130 156
Sukker (g/kg TS) 48 50 43 79
pH 4,2 4,3 4,2 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 2,9   2,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 76 66 73 27
Eddikesyre (g/kg TS) 16 15 16 10
Tyggetid (Min./kg TS) 57 60 59 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,47 0,49
AAT20 (g/kg TS) 76 76 75 78
PBV20 (g/kg TS) 28 24 20 20
NEL20 (MJ/kg TS) 6,39 6,27 6,29 6,01
Kg tørstof pr. FEN 1,17 1,19 1,18 1,24
Kg pr. FEN 3,63 3,63 3,77 2,82
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,13 1,16 1,16 1,22
Kg pr. FE 3,53 3,55 3,70 2,75
Fordøjelig råprotein (g/FE) 124 122 117 128

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 54 53 285 347 194 471
Slætdato 02/06 24/05 07/06 06/06 29/05 04/06
Tørstofindhold (g/kg) 400 344 350 329 318 338
Aske (g/kg TS) 86 89 82 82 90 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,2 75,6 76,4 76,7 77,9 78,6
Råprotein (g/kg TS) 141 136 139 143 147 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 649 661 668 668 662 663
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 87 86 88 82 74
NDF (g/kg TS) 469 459 457 455 428 429
FK NDF (%) 69,2 69,4 70,5 70,9 71,8 73,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 154 150 139 135 135 118
Sukker (g/kg TS) 58 51 48 42 38 48
pH 4,6 4,5 4,2 4,2 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,4 1,3 2,6 2,5 2,4 2,5
Mælkesyre (g/kg TS) 55 60 70 72 85 73
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 15 15 17 16
Tyggetid (Min./kg TS) 63 62 61 60 57 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,48 0,47 0,47 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 75 75 75 75 74 77
PBV20 (g/kg TS) 20 16 18 22 26 27
NEL20 (MJ/kg TS) 6,11 6,10 6,22 6,27 6,36 6,44
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,23 1,20 1,19 1,17 1,16
Kg pr. FEN 3,31 3,78 3,55 3,74 3,86 3,55
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,23 1,18 1,17 1,15 1,11
Kg pr. FE 3,29 3,76 3,50 3,68 3,79 3,43
Fordøjelig råprotein (g/FE) 122 115 115 119 121 124

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 6 365 128 450 79 77,0 6,21
Græsblanding 32 1 444 141 408 121 80,3 6,46
Græsblanding 35 29 322 145 429 58 78,6 6,42
Græsblanding 36 1 286 156 460 10 75,2 6,14
Græsblanding 41 4 275 158 394 62 78,6 6,42
Græsblanding 42 3 308 161 390 26 78,9 6,51
Græsblanding 43 4 297 146 454 29 74,8 6,13
Græsblanding 45 11 322 149 438 49 78,8 6,46
Græsblanding 46 2 412 148 463 54 76,4 6,14
Græsblanding 47 2 242 192 372 13 81,7 6,80
Græsblanding 48 2 292 180 442 10 72,2 6,04
Græsblanding 49 3 343 150 448 51 75,7 6,07
Morsø 2 1 402 147 424 129 80,4 6,49
Strandsvingel baseret græsblanding 2 386 146 469 54 75,9 6,19
Sydvestjyden 6 298 142 448 36 77,5 6,40

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 1493 412
Slætdato 04/06 02/06
Tørstofindhold (g/kg) 338 344
Aske (g/kg TS) 85 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,3 78,3
Råprotein (g/kg TS) 145 142
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 664 631
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 81 66
NDF (g/kg TS) 444 412
FK NDF (%) 71,6 71,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 132 136
Sukker (g/kg TS) 46 63
pH 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,5 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 73 74
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15
Tyggetid (Min./kg TS) 59 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,44
AAT20 (g/kg TS) 75 77
PBV20 (g/kg TS) 23 18
NEL20 (MJ/kg TS) 6,31 6,35
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,17
Kg pr. FEN 3,65 3,53
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,13
Kg pr. FE 3,58 3,40
Fordøjelig råprotein (g/FE) 120 114

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk