Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 41 33 121    
Tørstofindhold (g/kg) 360 430 412 271 486
Aske (g/kg TS) 86 73 79 69 100
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,7 76,3 75,6 69,8 81,4
Råprotein (g/kg TS) 135 119 130 100 166
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 626 641 627 540 699
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 67 69 50 100
NDF (g/kg TS) 430 426 435 369 487
FK NDF (%) 69,4 70,2 69,7 56,1 77,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 149 156 155 94 230
Sukker (g/kg TS) 64 125 102 13 128
pH 4,3 4,5 4,5 3,9 4,8
Mælkesyre (g/kg TS) 66 47 50 32 97
Eddikesyre (g/kg TS) 15 11 12 8 22
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 59 50 71
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,46 0,41 0,52
AAT20 (g/kg TS) 75 77 76 69 80
PBV20 (g/kg TS) 10 -8 3 -23 40
NEL20 (MJ/kg TS) 6,08 5,95 5,87 5,51 6,51
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,27 1,29 1,14 1,35
Kg pr. FEN 3,63 3,13 3,41 2,62 4,65
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,23 1,25 1,06 1,38
Kg pr. FE 3,49 2,97 3,27 2,43 4,69
Fordøjelig råprotein (g/FE) 111 95 108 76 141

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 45 1 486 100 408 170 78,2 6,06

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 41 324
Tørstofindhold (g/kg) 360 379
Aske (g/kg TS) 86 82
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,7 75,7
Råprotein (g/kg TS) 135 135
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 626 654
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 87
NDF (g/kg TS) 430 465
FK NDF (%) 69,4 70,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 149 148
Sukker (g/kg TS) 64 53
pH 4,3 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 66 62
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 58 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,48
AAT20 (g/kg TS) 75 74
PBV20 (g/kg TS) 10 11
NEL20 (MJ/kg TS) 6,08 6,03
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,24
Kg pr. FEN 3,63 3,52
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,22
Kg pr. FE 3,49 3,44
Fordøjelig råprotein (g/FE) 111 113

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk