Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 192 228 705    
Slætdato 01/07 22/06 24/06 30/05 06/08
Tørstofindhold (g/kg) 390 402 404 262 552
Aske (g/kg TS) 90 89 88 73 108
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,2 75,3 75,3 68,1 79,9
Råprotein (g/kg TS) 158 153 154 121 192
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 587 619 623 465 690
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 69 74 43 101
NDF (g/kg TS) 439 444 443 389 497
FK NDF (%) 67,3 69,5 69,4 56,7 74,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 162 160 158 106 252
Sukker (g/kg TS) 45 60 61 10 94
pH 4,4 4,4 4,5 3,9 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 3,5 2,5 2,8 0,6 6,8
Mælkesyre (g/kg TS) 62 53 53 11 98
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 14 6 22
Tyggetid (Min./kg TS) 59 60 60 51 69
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47 0,47 0,42 0,52
AAT20 (g/kg TS) 74 74 74 69 80
PBV20 (g/kg TS) 30 26 27 -3 60
NEL20 (MJ/kg TS) 5,99 5,83 5,81 5,28 6,45
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,29 1,29 1,15 1,41
Kg pr. FEN 3,46 3,40 3,40 2,40 4,56
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,20 1,20 1,07 1,41
Kg pr. FE 3,33 3,17 3,16 2,30 4,52
Fordøjelig råprotein (g/FE) 138 132 133 106 170

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver med mineraler 28 42 135    
Ca (g/kg TS) 6,7 5,4 6,0 4,9 11,0
P (g/kg TS) 3,2 3,0 3,1 2,6 3,8
Mg (g/kg TS) 2,2 2,0 2,1 1,7 2,6
K (g/kg TS) ch 27,3 25,2 25,7 23,6 31,1
Na (g/kg TS) 2,8 2,8 2,5 1,0 5,2
Cl (g/kg TS) 13,4 12,9 11,6 8,1 18,3
S (g/kg TS) 2,9 2,8 2,9 1,9 3,9
CAB meq/kg TS 262 225 259 140 398
Fe (mg/kg TS) 219 237 245 88 420
Mn (mg/kg TS) 72 86 85 36 110
Zn (mg/kg TS) 35 36 36 28 44
Cu (mg/kg TS) 7,49 6,78 6,53 4,90 12,0

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 29 9 7 14
Slætdato 07/07 25/06   10/08
Tørstofindhold (g/kg) 351 346 292 623
Aske (g/kg TS) 87 85 101 86
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,8 76,7 72,6 72,2
Råprotein (g/kg TS) 161 163 165 139
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 603 599 571 417
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 58 78 37
NDF (g/kg TS) 435 421 445 490
FK NDF (%) 67,8 68,7 63,4 65,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 151 142 172 203
Sukker (g/kg TS) 35 40 19 101
pH 4,1 4,0 4,2 5,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9   6,2  
Mælkesyre (g/kg TS) 78 75 78 15
Eddikesyre (g/kg TS) 17 14 20 5
Tyggetid (Min./kg TS) 58 56 61 68
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,46 0,49 0,50
AAT20 (g/kg TS) 73 75 69 81
PBV20 (g/kg TS) 35 33 44 4
NEL20 (MJ/kg TS) 6,12 6,17 5,80 5,66
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,21 1,29 1,32
Kg pr. FEN 3,64 3,56 4,63 2,28
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,14 1,29 1,30
Kg pr. FE 3,53 3,37 4,60 2,21
Fordøjelig råprotein (g/FE) 139 137 154 123

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 58 22 35
Slætdato 04/07 01/07 04/07
Tørstofindhold (g/kg) 355 373 364
Aske (g/kg TS) 93 88 87
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,1 77,0 76,0
Råprotein (g/kg TS) 164 164 159
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 629 621 606
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 85 71 66
NDF (g/kg TS) 430 428 435
FK NDF (%) 70,5 69,9 68,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 136 139 145
Sukker (g/kg TS) 34 37 46
pH 4,2 4,1 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 3,9 4,0 2,3
Mælkesyre (g/kg TS) 70 72 69
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 15
Tyggetid (Min./kg TS) 57 57 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,47
AAT20 (g/kg TS) 74 74 74
PBV20 (g/kg TS) 36 35 32
NEL20 (MJ/kg TS) 6,16 6,19 6,09
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,21 1,22
Kg pr. FEN 3,53 3,28 3,56
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,15 1,17
Kg pr. FE 3,37 3,12 3,42
Fordøjelig råprotein (g/FE) 140 138 137

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 42 2 438 148 420 86 77,0 6,07
Græsblanding 45 1 751 113 556 94 67,8 5,28

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 192 34
Slætdato 01/07 23/07
Tørstofindhold (g/kg) 390 354
Aske (g/kg TS) 90 92
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,2 73,8
Råprotein (g/kg TS) 158 154
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 587 544
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 66
NDF (g/kg TS) 439 420
FK NDF (%) 67,3 63,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 162 200
Sukker (g/kg TS) 45 44
pH 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 3,5 1,3
Mælkesyre (g/kg TS) 62 66
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 59 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47
AAT20 (g/kg TS) 74 73
PBV20 (g/kg TS) 30 29
NEL20 (MJ/kg TS) 5,99 5,82
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,29
Kg pr. FEN 3,46 3,98
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,24
Kg pr. FE 3,33 3,84
Fordøjelig råprotein (g/FE) 138 139

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk