Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 20 17 58    
Tørstofindhold (g/kg) 350 341 331 239 487
Aske (g/kg TS) 108 105 114 95 134
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,1 75,3 74,2 70,3 78,3
Råprotein (g/kg TS) 175 188 190 149 208
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 535 538 546 476 645
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 74 78 45 91
NDF (g/kg TS) 392 371 381 336 443
FK NDF (%) 63,6 64,1 63,2 59,7 71,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 188 217 201 130 233
Sukker (g/kg TS) 27 31 24 10 57
pH 4,3 4,4 4,4 4,0 4,7
Mælkesyre (g/kg TS) 73 72 74 42 103
Eddikesyre (g/kg TS) 16 17 19 8 23
Tyggetid (Min./kg TS) 54 52 53 47 61
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43 0,45 0,41 0,48
AAT20 (g/kg TS) 73 71 69 67 78
PBV20 (g/kg TS) 47 61 67 22 80
NEL20 (MJ/kg TS) 5,90 5,60 5,51 5,56 6,20
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,33 1,36 1,20 1,34
Kg pr. FEN 3,87 4,08 4,35 2,62 5,46
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,18 1,22 1,10 1,30
Kg pr. FE 3,71 3,60 3,93 2,42 5,39
Fordøjelig råprotein (g/FE) 158 168 177 128 189

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Antal prøver 5
Slætdato 24/08
Tørstofindhold (g/kg) 350
Aske (g/kg TS) 112
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,0
Råprotein (g/kg TS) 189
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 502
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 56
NDF (g/kg TS) 359
FK NDF (%) 63,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 192
Sukker (g/kg TS) 21
pH 4,1
Nitrat (g/kg tørstof) 2,8
Mælkesyre (g/kg TS) 84
Eddikesyre (g/kg TS) 19
Tyggetid (Min./kg TS) 49
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42
AAT20 (g/kg TS) 74
PBV20 (g/kg TS) 58
NEL20 (MJ/kg TS) 5,99
Kg tørstof pr. FEN 1,24
Kg pr. FEN 3,59
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,17
Kg pr. FE 3,37
Fordøjelig råprotein (g/FE) 170

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 20 135
Tørstofindhold (g/kg) 350 344
Aske (g/kg TS) 108 108
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,1 75,6
Råprotein (g/kg TS) 175 178
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 535 580
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 82
NDF (g/kg TS) 392 409
FK NDF (%) 63,6 66,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 188 163
Sukker (g/kg TS) 27 32
pH 4,3 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 73 70
Eddikesyre (g/kg TS) 16 16
Tyggetid (Min./kg TS) 54 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45
AAT20 (g/kg TS) 73 73
PBV20 (g/kg TS) 47 51
NEL20 (MJ/kg TS) 5,90 5,98
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,25
Kg pr. FEN 3,87 4,01
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,22
Kg pr. FE 3,71 3,87
Fordøjelig råprotein (g/FE) 158 161

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk