Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 135 103 416    
Tørstofindhold (g/kg) 344 348 339 211 497
Aske (g/kg TS) 108 104 111 88 128
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,6 75,5 75,4 69,7 80,0
Råprotein (g/kg TS) 178 165 175 146 210
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 580 612 612 472 670
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 82 85 92 51 116
NDF (g/kg TS) 409 417 416 358 466
FK NDF (%) 66,7 68,6 68,6 56,2 74,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 163 168 161 108 244
Sukker (g/kg TS) 32 38 31 10 70
pH 4,4 4,4 4,4 4,0 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 2,7 1,3 2,5 0,5 6,1
Mælkesyre (g/kg TS) 70 65 62 29 104
Eddikesyre (g/kg TS) 16 17 17 8 24
Tyggetid (Min./kg TS) 55 57 56 48 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,46 0,41 0,50
AAT20 (g/kg TS) 73 71 70 66 79
PBV20 (g/kg TS) 51 42 51 18 79
NEL20 (MJ/kg TS) 5,98 5,70 5,66 5,41 6,41
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,31 1,32 1,16 1,37
Kg pr. FEN 4,01 4,00 4,25 2,62 5,85
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,20 1,20 1,08 1,35
Kg pr. FE 3,87 3,65 3,87 2,41 5,62
Fordøjelig råprotein (g/FE) 161 146 158 129 194

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver med mineraler 31 17 56    
Ca (g/kg TS) 6,5 6,5 6,5 4,7 9,0
P (g/kg TS) 3,8 3,7 3,9 3,3 4,4
Mg (g/kg TS) 2,6 2,3 2,3 2,1 2,9
K (g/kg TS) ch 30,7 28,6 30,8 25,5 36,0
Na (g/kg TS) 3,0 2,7 2,6 1,6 4,4
Cl (g/kg TS) 13,9 13,7 13,2 8,9 19,6
S (g/kg TS) 3,3 3,0 3,2 2,7 4,1
CAB meq/kg TS 320 274 328 211 446
Fe (mg/kg TS) 425 257 323 138 440
Mn (mg/kg TS) 83 67 78 51 104
Zn (mg/kg TS) 41 29 33 26 42
Cu (mg/kg TS) 7,59 6,58 7,77 5,60 9,50

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 29 11 6 6
Slætdato 20/09 23/10   13/10
Tørstofindhold (g/kg) 350 300 420 373
Aske (g/kg TS) 107 108 111 102
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,8 76,8 75,9 69,2
Råprotein (g/kg TS) 183 184 183 172
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 560 574 590 549
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 69 84 83
NDF (g/kg TS) 406 387 406 463
FK NDF (%) 68,9 67,3 67,7 58,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 150 148 146 240
Sukker (g/kg TS) 36 20 45 45
pH 4,4 4,1 4,6 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 3,6   1,7  
Mælkesyre (g/kg TS) 72 88 57 36
Eddikesyre (g/kg TS) 16 17 13 12
Tyggetid (Min./kg TS) 54 52 54 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,44 0,51
AAT20 (g/kg TS) 75 72 74 72
PBV20 (g/kg TS) 51 55 53 47
NEL20 (MJ/kg TS) 6,11 6,14 5,96 5,42
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,21 1,25 1,39
Kg pr. FEN 3,84 4,26 3,22 4,26
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,15 1,18 1,37
Kg pr. FE 3,68 4,03 3,06 4,14
Fordøjelig råprotein (g/FE) 161 162 164 172

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 43 33
Slætdato 09/09 22/08
Tørstofindhold (g/kg) 355 374
Aske (g/kg TS) 101 105
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,4 77,7
Råprotein (g/kg TS) 167 189
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 613 551
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 94 64
NDF (g/kg TS) 424 394
FK NDF (%) 69,0 69,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 146 140
Sukker (g/kg TS) 34 38
pH 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,8 3,0
Mælkesyre (g/kg TS) 63 71
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 57 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 74 76
PBV20 (g/kg TS) 40 54
NEL20 (MJ/kg TS) 6,04 6,19
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,20
Kg pr. FEN 3,81 3,45
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,12
Kg pr. FE 3,62 3,23
Fordøjelig råprotein (g/FE) 147 163

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 42 1 243 208 364 10 73,6 5,84
Græsblanding 45 2 285 195 351 17 73,9 5,86

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 135 20
Tørstofindhold (g/kg) 344 350
Aske (g/kg TS) 108 108
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,6 75,1
Råprotein (g/kg TS) 178 175
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 580 535
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 82 72
NDF (g/kg TS) 409 392
FK NDF (%) 66,7 63,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 163 188
Sukker (g/kg TS) 32 27
pH 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,7 2,2
Mælkesyre (g/kg TS) 70 73
Eddikesyre (g/kg TS) 16 16
Tyggetid (Min./kg TS) 55 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 73 73
PBV20 (g/kg TS) 51 47
NEL20 (MJ/kg TS) 5,98 5,90
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,26
Kg pr. FEN 4,01 3,87
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,20
Kg pr. FE 3,87 3,71
Fordøjelig råprotein (g/FE) 161 158

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk