Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 324 297 992    
Slætdato 02/06 25/05 25/05 10/05 15/06
Tørstofindhold (g/kg) 379 427 407 258 518
Aske (g/kg TS) 82 76 83 64 101
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,7 78,2 77,5 67,8 81,3
Råprotein (g/kg TS) 135 135 146 94 171
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 654 668 664 552 738
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87 71 77 52 124
NDF (g/kg TS) 465 424 433 398 540
FK NDF (%) 70,0 73,7 73,1 60,1 77,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 148 132 133 94 211
Sukker (g/kg TS) 53 114 85 12 112
pH 4,4 4,5 4,5 3,9 5,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2 1,6 2,5 0,5 4,8
Mælkesyre (g/kg TS) 62 48 55 14 99
Eddikesyre (g/kg TS) 14 13 14 6 23
Tyggetid (Min./kg TS) 62 56 57 52 75
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,44 0,45 0,43 0,54
AAT20 (g/kg TS) 74 78 76 69 79
PBV20 (g/kg TS) 11 4 18 -24 42
NEL20 (MJ/kg TS) 6,03 6,13 6,04 5,29 6,57
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,22 1,24 1,13 1,41
Kg pr. FEN 3,52 3,04 3,26 2,44 4,60
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,14 1,16 1,05 1,45
Kg pr. FE 3,44 2,81 3,02 2,36 4,57
Fordøjelig råprotein (g/FE) 113 106 120 76 143

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver med mineraler 68 64 268    
Ca (g/kg TS) 4,9 5,3 5,6 3,8 6,2
P (g/kg TS) 3,3 2,8 3,1 2,7 3,9
Mg (g/kg TS) 1,7 1,7 1,8 1,2 2,2
K (g/kg TS) ch 24,8 23,5 26,2 17,6 31,0
Na (g/kg TS) 2,5 2,3 2,4 0,9 4,8
Cl (g/kg TS) 8,4 10,0 10,0 4,5 12,3
S (g/kg TS) 2,3 2,3 2,5 1,8 2,7
CAB meq/kg TS 366 275 334 171 489
Fe (mg/kg TS) 223 177 239 98 371
Mn (mg/kg TS) 80 78 79 47 115
Zn (mg/kg TS) 31 29 34 23 39
Cu (mg/kg TS) 4,95 4,83 5,68 2,30 6,80
Co (mg/kg TS) 0,10 0,06 0,09 0,04 0,20
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,03 0,02 0,05
Mo (mg/kg TS) 1,23 1,16 1,84 0,50 2,90
I (mg/kg TS) 0,56 0,42 0,52 0,20 0,80

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 40 11 15 33
Slætdato 01/06 13/07 30/05 10/06
Tørstofindhold (g/kg) 332 347 336 580
Aske (g/kg TS) 86 84 83 70
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,7 74,4 76,1 70,5
Råprotein (g/kg TS) 148 134 128 107
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 663 672 669 537
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 77 94 48
NDF (g/kg TS) 431 475 475 532
FK NDF (%) 73,7 67,7 71,0 64,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 123 160 139 195
Sukker (g/kg TS) 49 42 34 106
pH 4,2 4,3 4,3 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4   1,9  
Mælkesyre (g/kg TS) 74 61 71 17
Eddikesyre (g/kg TS) 16 16 14 7
Tyggetid (Min./kg TS) 57 64 63 74
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,50 0,48 0,52
AAT20 (g/kg TS) 75 72 73 77
PBV20 (g/kg TS) 21 13 7 -16
NEL20 (MJ/kg TS) 6,34 5,96 6,04 5,56
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,25 1,23 1,35
Kg pr. FEN 3,69 3,67 3,78 2,53
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,23 1,21 1,39
Kg pr. FE 3,52 3,63 3,72 2,54
Fordøjelig råprotein (g/FE) 119 116 107 91

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 36 32 113 32 22 39
Slætdato 06/06 14/06 02/06 05/06 01/06  
Tørstofindhold (g/kg) 488 374 352 370 364 329
Aske (g/kg TS) 77 87 80 78 80 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,0 74,7 76,1 76,4 76,0 78,7
Råprotein (g/kg TS) 115 135 135 140 132 151
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 584 658 676 657 652 667
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 82 97 91 81 84
NDF (g/kg TS) 508 465 468 465 454 437
FK NDF (%) 66,0 68,1 70,6 71,0 69,5 74,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 181 165 141 138 149 118
Sukker (g/kg TS) 68 56 45 49 64 43
pH 4,8 4,6 4,3 4,3 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 1,8 2,1 2,7 2,5 2,4
Mælkesyre (g/kg TS) 44 53 67 67 59 76
Eddikesyre (g/kg TS) 11 15 16 13 15 16
Tyggetid (Min./kg TS) 70 63 62 62 61 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,51 0,49 0,48 0,47 0,47 0,46
AAT20 (g/kg TS) 74 73 73 75 75 75
PBV20 (g/kg TS) -5 13 12 14 8 24
NEL20 (MJ/kg TS) 5,70 5,93 6,09 6,13 6,05 6,35
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,26 1,23 1,22 1,23 1,17
Kg pr. FEN 3,08 3,56 3,64 3,41 3,63 3,73
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,35 1,24 1,20 1,18 1,19 1,12
Kg pr. FE 3,10 3,50 3,56 3,30 3,53 3,56
Fordøjelig råprotein (g/FE) 98 118 113 116 110 122

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 42 1 320 158 397 79 81,7 6,60
Græsblanding 45 2 346 178 429 43 78,2 6,32

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 324 41
Slætdato 02/06 23/06
Tørstofindhold (g/kg) 379 360
Aske (g/kg TS) 82 86
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,7 76,7
Råprotein (g/kg TS) 135 135
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 654 626
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87 72
NDF (g/kg TS) 465 430
FK NDF (%) 70,0 69,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 148 149
Sukker (g/kg TS) 53 64
pH 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2 1,1
Mælkesyre (g/kg TS) 62 66
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15
Tyggetid (Min./kg TS) 62 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,46
AAT20 (g/kg TS) 74 75
PBV20 (g/kg TS) 11 10
NEL20 (MJ/kg TS) 6,03 6,08
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,23
Kg pr. FEN 3,52 3,63
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,18
Kg pr. FE 3,44 3,49
Fordøjelig råprotein (g/FE) 113 111

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk