Opdateret: 06. februar 2022


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2021. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2020 og 2019 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 324 192 170 135 71
Slætdato 02/06 01/07 08/08 05/10 03/10
Tørstofindhold (g/kg) 379 390 395 344 241
Aske (g/kg TS) 82 90 93 108 125
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,7 75,2 74,7 75,6 76,9
Råprotein (g/kg TS) 135 158 165 178 190
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 654 587 578 580 611
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 87 72 75 82 88
NDF (g/kg TS) 465 439 427 409 390
FK NDF (%) 70,0 67,3 65,4 66,7 69,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 148 162 169 163 150
Sukker (g/kg TS) 53 45 44 32 17
pH 4,4 4,4 4,4 4,4 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,2 3,5 2,6 2,7 2,5
Mælkesyre (g/kg TS) 62 62 60 70 86
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 14 16 20
Tyggetid (Min./kg TS) 62 59 58 55 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 74 74 74 73 70
PBV20 (g/kg TS) 11 30 37 51 65
NEL20 (MJ/kg TS) 6,03 5,99 5,92 5,98 6,08
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,25 1,26 1,25 1,23
Kg pr. FEN 3,52 3,46 3,38 4,01 5,47
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,20 1,21 1,22 1,18
Kg pr. FE 3,44 3,33 3,23 3,87 5,25
Fordøjelig råprotein (g/FE) 113 138 147 161 171

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2021. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2020 og 2019 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver med mineraler 68 28 35 31
Ca (g/kg TS) 4,9 6,7 6,6 6,5
P (g/kg TS) 3,3 3,2 3,4 3,8
Mg (g/kg TS) 1,7 2,2 2,3 2,6
K (g/kg TS) ch 24,8 27,3 26,2 30,7
Na (g/kg TS) 2,5 2,8 2,9 3,0
Cl (g/kg TS) 8,4 13,4 12,6 13,9
S (g/kg TS) 2,3 2,9 3,0 3,3
CAB meq/kg TS 366 262 257 320
Fe (mg/kg TS) 223 219 184 425
Mn (mg/kg TS) 80 72 68 83
Zn (mg/kg TS) 31 35 34 41
Cu (mg/kg TS) 4,95 7,49 6,24 7,59
Co (mg/kg TS) 0,10      
Se (mg/kg TS) 0,03      
Mo (mg/kg TS) 1,23      
I (mg/kg TS) 0,56      

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk