Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 988 1136 3127    
Slætdato 05/07 25/06 24/06 21/06 15/07
Tørstofindhold (g/kg) 369 386 386 266 490
Aske (g/kg TS) 90 88 90 76 104
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,9 76,6 76,2 70,8 80,2
Råprotein (g/kg TS) 163 158 158 131 194
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 596 627 629 520 669
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 65 65 43 93
NDF (g/kg TS) 428 435 432 379 483
FK NDF (%) 67,9 71,2 70,3 59,6 75,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 151 148 151 99 212
Sukker (g/kg TS) 44 58 58 10 96
pH 4,2 4,3 4,3 3,9 4,7
Nitrat (g/kg tørstof) 2,9 2,6 2,6 0,8 5,6
Mælkesyre (g/kg TS) 66 59 59 27 103
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 14 7 22
Tyggetid (Min./kg TS) 57 58 58 50 67
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,42 0,51
AAT20 (g/kg TS) 76 77 76 71 80
PBV20 (g/kg TS) 39 32 34 10 69
NEL20 (MJ/kg TS) 6,18 6,10 6,04 5,66 6,60
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,22 1,23 1,13 1,31
Kg pr. FEN 3,45 3,33 3,39 2,53 4,49
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,15 1,17 1,06 1,31
Kg pr. FE 3,36 3,14 3,20 2,39 4,42
Fordøjelig råprotein (g/FE) 141 134 135 112 171

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver med mineraler 165 198 521    
Ca (g/kg TS) 6,7 5,8 5,8 5,1 8,4
P (g/kg TS) 3,4 3,2 3,3 2,8 3,9
Mg (g/kg TS) 2,2 2,1 2,1 1,8 2,6
K (g/kg TS) ch 27,5 27,0 27,7 22,0 32,7
Na (g/kg TS) 2,8 2,9 2,7 1,4 4,4
Cl (g/kg TS) 13,0 14,3 13,1 7,8 18,3
S (g/kg TS) 2,9 2,9 2,9 2,3 3,5
CAB meq/kg TS 281 232 274 131 416
Fe (mg/kg TS) 207 170 187 110 350
Mn (mg/kg TS) 77 82 79 49 114
Zn (mg/kg TS) 36 36 37 27 49
Cu (mg/kg TS) 6,26 6,07 6,09 3,50 8,70
Co (mg/kg TS) 0,07 0,06 0,07 0,04 0,12
Se (mg/kg TS) 0,03 0,03 0,03 0,01 0,06
Mo (mg/kg TS) 1,26 1,19 1,34 0,70 1,70
I (mg/kg TS) 0,36 0,25 0,30 0,20 0,60

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 304 171 68 33
Slætdato 03/07 04/07 06/07 22/07
Tørstofindhold (g/kg) 353 380 354 563
Aske (g/kg TS) 89 87 94 87
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,7 75,0 76,8 72,6
Råprotein (g/kg TS) 169 163 164 159
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 603 579 612 476
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 57 70 45
NDF (g/kg TS) 417 428 419 458
FK NDF (%) 68,6 65,9 69,1 63,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 143 162 142 206
Sukker (g/kg TS) 42 55 36 95
pH 4,1 4,3 4,1 5,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,5   3,0  
Mælkesyre (g/kg TS) 75 59 74 17
Eddikesyre (g/kg TS) 16 13 16 10
Tyggetid (Min./kg TS) 56 58 56 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,45 0,49
AAT20 (g/kg TS) 76 76 75 80
PBV20 (g/kg TS) 45 38 40 28
NEL20 (MJ/kg TS) 6,29 6,10 6,25 5,80
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,22 1,19 1,29
Kg pr. FEN 3,50 3,38 3,48 2,50
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,19 1,16 1,26
Kg pr. FE 3,39 3,28 3,39 2,45
Fordøjelig råprotein (g/FE) 145 142 141 146

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 29 34 165 231 124 346
Slætdato 15/08 26/06 06/07 06/07 27/06 01/07
Tørstofindhold (g/kg) 406 399 374 368 344 367
Aske (g/kg TS) 93 103 92 90 91 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,3 73,9 76,2 77,0 75,7 76,4
Råprotein (g/kg TS) 161 155 166 165 163 164
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 567 553 592 605 590 604
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 70 62 68 68 66 63
NDF (g/kg TS) 454 434 428 421 423 423
FK NDF (%) 60,8 65,0 68,5 69,5 67,1 68,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 214 178 147 136 159 147
Sukker (g/kg TS) 48 49 43 47 37 45
pH 4,9 4,5 4,3 4,2 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof)   2,3 3,1 3,1 2,6 2,9
Mælkesyre (g/kg TS) 37 57 68 68 74 68
Eddikesyre (g/kg TS) 19 14 15 15 16 15
Tyggetid (Min./kg TS) 64 59 57 56 57 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,50 0,47 0,46 0,45 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 74 75 76 76 75 76
PBV20 (g/kg TS) 40 34 42 39 40 39
NEL20 (MJ/kg TS) 5,75 5,90 6,21 6,27 6,18 6,24
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,26 1,20 1,19 1,21 1,20
Kg pr. FEN 3,67 3,47 3,41 3,36 3,69 3,41
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,32 1,26 1,17 1,14 1,18 1,15
Kg pr. FE 3,74 3,47 3,32 3,24 3,61 3,29
Fordøjelig råprotein (g/FE) 157 143 144 140 142 141

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 22 2 323 153 448 51 74,3 6,04
Græsblanding 35 15 366 164 405 65 77,7 6,32
Græsblanding 42 1 243 213 372 10 78,3 6,55
Græsblanding 45 4 378 152 454 41 74,3 6,12
Græsblanding 47 1 334 222 323 29 82,5 6,81
Græsblanding 48 1 250 174 436 10 54,2 4,47
Græsblanding 49 1 312 133 438 10 68,6 5,48
Strandsvingel baseret græsblanding 1 292 244 426 10 75,0 6,18
Sydvestjyden 3 411 161 393 91 79,1 6,39

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 988 271
Slætdato 05/07 30/06
Tørstofindhold (g/kg) 369 370
Aske (g/kg TS) 90 89
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,9 75,2
Råprotein (g/kg TS) 163 156
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 596 543
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 57
NDF (g/kg TS) 428 409
FK NDF (%) 67,9 64,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 151 178
Sukker (g/kg TS) 44 51
pH 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,9 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 66 70
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15
Tyggetid (Min./kg TS) 57 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 75
PBV20 (g/kg TS) 39 33
NEL20 (MJ/kg TS) 6,18 6,08
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,23
Kg pr. FEN 3,45 3,50
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,19
Kg pr. FE 3,36 3,40
Fordøjelig råprotein (g/FE) 141 136

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk