Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 249 258 692    
Slætdato 01/08 28/07 02/08 19/07 25/08
Tørstofindhold (g/kg) 380 382 377 272 505
Aske (g/kg TS) 96 95 98 82 112
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,8 74,4 73,1 67,7 76,8
Råprotein (g/kg TS) 168 159 165 144 194
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 495 531 527 417 577
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 57 59 40 82
NDF (g/kg TS) 390 385 391 347 433
FK NDF (%) 57,9 62,8 60,8 47,9 67,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 229 209 213 155 320
Sukker (g/kg TS) 45 60 51 10 93
pH 4,4 4,3 4,4 4,0 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 0,7 0,9 0,3 2,0
Mælkesyre (g/kg TS) 64 65 61 28 99
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15 15 9 25
Tyggetid (Min./kg TS) 55 54 55 49 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,44 0,45 0,42 0,50
AAT20 (g/kg TS) 74 74 73 69 80
PBV20 (g/kg TS) 46 38 45 21 71
NEL20 (MJ/kg TS) 5,83 5,76 5,62 5,40 6,18
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,30 1,33 1,20 1,38
Kg pr. FEN 3,58 3,58 3,75 2,54 4,79
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,20 1,24 1,13 1,38
Kg pr. FE 3,50 3,32 3,49 2,40 4,71
Fordøjelig råprotein (g/FE) 156 142 153 128 185

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver med mineraler 51 44 111    
Ca (g/kg TS) 10,0 8,9 9,1 6,8 13,0
P (g/kg TS) 3,6 3,4 3,4 3,0 4,2
Mg (g/kg TS) 2,6 2,3 2,4 2,1 3,0
K (g/kg TS) ch 25,7 26,1 25,8 20,0 31,0
Na (g/kg TS) 1,7 1,4 1,7 0,7 2,6
Cl (g/kg TS) 9,6 10,7 10,6 5,9 13,4
S (g/kg TS) 2,5 2,3 2,5 1,9 3,1
CAB meq/kg TS 302 282 279 171 435
Fe (mg/kg TS) 190 192 207 99 290
Mn (mg/kg TS) 64 75 71 45 87
Zn (mg/kg TS) 35 34 33 27 43
Cu (mg/kg TS) 7,26 6,51 6,92 4,10 8,60

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 97 44 9 20
Slætdato 28/07 28/07 29/07 27/08
Tørstofindhold (g/kg) 373 386 352 400
Aske (g/kg TS) 97 95 98 104
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,3 72,1 73,4 71,8
Råprotein (g/kg TS) 171 166 174 180
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 489 474 477 513
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 54 54 57 63
NDF (g/kg TS) 382 393 389 385
FK NDF (%) 58,3 56,5 59,3 55,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 224 242 218 253
Sukker (g/kg TS) 40 50 35 62
pH 4,3 4,5 4,3 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 1,2   0,4  
Mælkesyre (g/kg TS) 72 59 70 42
Eddikesyre (g/kg TS) 18 16 18 17
Tyggetid (Min./kg TS) 54 56 55 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 74 75 75 74
PBV20 (g/kg TS) 48 44 50 57
NEL20 (MJ/kg TS) 5,90 5,77 5,91 5,69
Kg tørstof pr. FEN 1,26 1,29 1,26 1,31
Kg pr. FEN 3,55 3,63 3,80 3,67
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,22 1,26 1,22 1,27
Kg pr. FE 3,44 3,55 3,70 3,56
Fordøjelig råprotein (g/FE) 156 156 160 174

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 48 67 30 78
Slætdato 23/07 03/08 05/08 29/07
Tørstofindhold (g/kg) 342 380 406 386
Aske (g/kg TS) 93 98 100 93
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,4 73,5 71,9 73,8
Råprotein (g/kg TS) 163 169 175 166
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 505 508 474 498
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 62 58 60 54
NDF (g/kg TS) 403 390 380 386
FK NDF (%) 58,3 59,9 54,9 59,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 217 207 263 219
Sukker (g/kg TS) 34 44 44 51
pH 4,3 4,3 4,6 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 1,1 0,7 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 71 68 61 63
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15 20 16
Tyggetid (Min./kg TS) 56 54 55 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,45 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 73 74 74 75
PBV20 (g/kg TS) 43 47 53 42
NEL20 (MJ/kg TS) 5,83 5,89 5,74 5,91
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,27 1,30 1,26
Kg pr. FEN 3,94 3,56 3,47 3,42
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,24 1,27 1,21
Kg pr. FE 3,89 3,50 3,41 3,29
Fordøjelig råprotein (g/FE) 152 155 167 150

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 35 2 359 195 344 48 76,6 6,19
Græsblanding 45 1 335 149 369 53 74,2 5,98
Græsblanding 47 1 226 194 319 17 73,2 5,56

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 249 867
Slætdato 01/08 05/08
Tørstofindhold (g/kg) 380 385
Aske (g/kg TS) 96 96
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,8 74,6
Råprotein (g/kg TS) 168 166
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 495 554
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 58 67
NDF (g/kg TS) 390 417
FK NDF (%) 57,9 64,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 229 173
Sukker (g/kg TS) 45 43
pH 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 2,5
Mælkesyre (g/kg TS) 64 63
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15
Tyggetid (Min./kg TS) 55 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 74 75
PBV20 (g/kg TS) 46 43
NEL20 (MJ/kg TS) 5,83 6,02
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,24
Kg pr. FEN 3,58 3,41
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,25 1,20
Kg pr. FE 3,50 3,32
Fordøjelig råprotein (g/FE) 156 149

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk