Opdateret: 06. februar 2022


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2021. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2020 og 2019 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Antal prøver 28 21
Slætdato 04/06 24/06
Tørstofindhold (g/kg) 464 454
Aske (g/kg TS) 95 92
Organisk stof fordøjelighed (%) 67,0 66,0
Råprotein (g/kg TS) 167 185
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 636 624
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 85 87
NDF (g/kg TS) 427 430
FK NDF (%) 49,1 46,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 367 389
Sukker (g/kg TS) 46 33
pH 5,0 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 1,2
Mælkesyre (g/kg TS) 38 48
Eddikesyre (g/kg TS) 26 33
Tyggetid (Min./kg TS) 66 68
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,50 0,52
AAT20 (g/kg TS) 68 67
PBV20 (g/kg TS) 56 74
NEL20 (MJ/kg TS) 5,39 5,42
Kg tørstof pr. FEN 1,39 1,38
Kg pr. FEN 3,22 3,17
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,48 1,46
Kg pr. FE 3,42 3,37
Fordøjelig råprotein (g/FE) 182 208

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk