Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 271 304 834    
Slætdato 30/06 24/06 27/06 18/06 14/07
Tørstofindhold (g/kg) 370 397 397 269 481
Aske (g/kg TS) 89 86 88 77 103
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,2 74,5 74,3 69,5 79,4
Råprotein (g/kg TS) 156 146 147 129 185
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 543 562 568 470 612
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 54 54 38 80
NDF (g/kg TS) 409 422 418 361 461
FK NDF (%) 64,7 65,8 65,0 55,0 73,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 178 185 185 120 249
Sukker (g/kg TS) 51 66 68 10 101
pH 4,2 4,3 4,4 3,8 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 1,0 1,0 0,4 1,7
Mælkesyre (g/kg TS) 70 59 57 28 106
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 14 8 23
Tyggetid (Min./kg TS) 56 58 57 48 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,46 0,41 0,51
AAT20 (g/kg TS) 75 76 75 70 80
PBV20 (g/kg TS) 33 24 25 5 58
NEL20 (MJ/kg TS) 6,08 5,86 5,81 5,57 6,50
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,27 1,28 1,14 1,33
Kg pr. FEN 3,50 3,39 3,44 2,62 4,51
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,21 1,21 1,08 1,34
Kg pr. FE 3,40 3,20 3,25 2,49 4,41
Fordøjelig råprotein (g/FE) 136 127 128 108 163

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver med mineraler 65 67 166    
Ca (g/kg TS) 8,0 7,7 7,5 6,0 10,8
P (g/kg TS) 3,4 3,3 3,2 2,9 3,9
Mg (g/kg TS) 2,2 2,1 2,1 1,8 2,5
K (g/kg TS) ch 26,5 26,0 25,7 21,6 31,0
Na (g/kg TS) 1,7 1,5 1,5 0,6 2,6
Cl (g/kg TS) 10,4 12,1 11,1 6,8 14,2
S (g/kg TS) 2,2 2,2 2,2 1,6 2,7
CAB meq/kg TS 319 252 272 210 416
Fe (mg/kg TS) 196 152 175 99 290
Mn (mg/kg TS) 74 78 73 50 99
Zn (mg/kg TS) 36 31 32 25 38
Cu (mg/kg TS) 5,64 6,28 6,21 3,30 8,10

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 119 52 16 15
Slætdato 28/06 29/06 27/06 21/07
Tørstofindhold (g/kg) 351 367 351 488
Aske (g/kg TS) 88 89 93 92
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,3 73,9 76,3 73,5
Råprotein (g/kg TS) 158 154 163 148
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 546 544 554 511
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 54 55 58 59
NDF (g/kg TS) 402 419 400 429
FK NDF (%) 64,2 63,1 66,4 62,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 175 187 170 219
Sukker (g/kg TS) 44 53 42 79
pH 4,1 4,3 4,2 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8   0,6  
Mælkesyre (g/kg TS) 78 63 75 33
Eddikesyre (g/kg TS) 16 14 16 15
Tyggetid (Min./kg TS) 55 58 54 60
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,44 0,47
AAT20 (g/kg TS) 75 75 76 78
PBV20 (g/kg TS) 36 33 38 22
NEL20 (MJ/kg TS) 6,13 5,95 6,19 5,84
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,26 1,20 1,28
Kg pr. FEN 3,60 3,59 3,61 2,80
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,23 1,16 1,25
Kg pr. FE 3,50 3,50 3,49 2,73
Fordøjelig råprotein (g/FE) 137 137 140 134

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 49 77 24 91
Slætdato 28/06 02/07 28/06 30/06
Tørstofindhold (g/kg) 353 363 383 376
Aske (g/kg TS) 87 90 92 88
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,2 76,0 73,4 75,6
Råprotein (g/kg TS) 153 155 161 155
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 543 549 512 556
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 60 54 61 54
NDF (g/kg TS) 422 401 406 406
FK NDF (%) 65,4 65,9 61,0 65,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 167 165 209 176
Sukker (g/kg TS) 48 52 43 56
pH 4,2 4,1 4,4 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,0 0,9 0,9 0,9
Mælkesyre (g/kg TS) 71 74 66 68
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 19 14
Tyggetid (Min./kg TS) 57 54 57 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,45 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 76 76 74 76
PBV20 (g/kg TS) 30 32 39 31
NEL20 (MJ/kg TS) 6,11 6,15 5,93 6,11
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,21 1,27 1,22
Kg pr. FEN 3,68 3,47 3,49 3,44
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,17 1,25 1,18
Kg pr. FE 3,59 3,36 3,44 3,32
Fordøjelig råprotein (g/FE) 132 133 147 133

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 21 1 296 173 376 29 81,1 6,73
Græsblanding 22 1 461 162 365 102 76,9 6,17
Græsblanding 35 4 327 155 400 57 75,9 6,14
Græsblanding 42 2 469 137 436 75 74,9 6,01
Græsblanding 45 1 281 174 362 10 78,1 6,48
Græsblanding 47 1 527 153 426 56 64,3 5,02
Græsblanding 49 1 328 159 426 38 74,7 6,08

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 271 988
Slætdato 30/06 05/07
Tørstofindhold (g/kg) 370 369
Aske (g/kg TS) 89 90
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,2 75,9
Råprotein (g/kg TS) 156 163
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 543 596
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 66
NDF (g/kg TS) 409 428
FK NDF (%) 64,7 67,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 178 151
Sukker (g/kg TS) 51 44
pH 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 0,9 2,9
Mælkesyre (g/kg TS) 70 66
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15
Tyggetid (Min./kg TS) 56 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 75 76
PBV20 (g/kg TS) 33 39
NEL20 (MJ/kg TS) 6,08 6,18
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,21
Kg pr. FEN 3,50 3,45
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,17
Kg pr. FE 3,40 3,36
Fordøjelig råprotein (g/FE) 136 141

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk