Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 141 113 298    
Slætdato 08/10 10/10 10/10 21/09 21/10
Tørstofindhold (g/kg) 260 282 281 189 345
Aske (g/kg TS) 129 127 125 104 163
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,7 76,9 76,4 72,0 80,1
Råprotein (g/kg TS) 202 202 200 179 230
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 542 554 561 449 620
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 67 70 49 92
NDF (g/kg TS) 359 356 358 317 400
FK NDF (%) 63,8 67,7 66,7 55,8 72,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 198 188 176 136 259
Sukker (g/kg TS) 17 22 23 10 34
pH 4,3 4,3 4,3 4,0 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 2,9 1,7 2,1 0,7 5,9
Mælkesyre (g/kg TS) 91 88 84 65 114
Eddikesyre (g/kg TS) 21 20 20 14 29
Tyggetid (Min./kg TS) 50 49 49 44 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,42 0,43 0,39 0,48
AAT20 (g/kg TS) 71 71 71 65 77
PBV20 (g/kg TS) 80 81 80 61 103
NEL20 (MJ/kg TS) 6,09 5,93 5,85 5,63 6,49
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,26 1,28 1,14 1,32
Kg pr. FEN 4,99 4,80 4,89 3,50 6,55
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,16 1,17 1,07 1,33
Kg pr. FE 4,89 4,44 4,50 3,29 6,54
Fordøjelig råprotein (g/FE) 188 182 182 164 212

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver med mineraler 21 23 56    
Ca (g/kg TS) 8,5 9,1 8,7 6,0 12,0
P (g/kg TS) 3,8 3,9 3,9 3,1 4,6
Mg (g/kg TS) 2,4 2,4 2,4 2,1 2,7
K (g/kg TS) ch 26,9 27,9 28,1 20,0 33,2
Na (g/kg TS) 1,8 2,3 2,1 1,0 2,6
Cl (g/kg TS) 9,2 10,8 10,9 5,8 14,4
S (g/kg TS) 2,6 2,6 2,6 1,8 3,2
CAB meq/kg TS 345 348 342 237 452
Fe (mg/kg TS) 326 303 352 160 450
Mn (mg/kg TS) 63 73 69 46 87
Zn (mg/kg TS) 36 38 36 29 42
Cu (mg/kg TS) 8,70 8,49 8,49 6,70 11,0

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 63 31
Slætdato 10/10 10/10
Tørstofindhold (g/kg) 262 246
Aske (g/kg TS) 131 129
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,9 75,4
Råprotein (g/kg TS) 206 203
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 536 528
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 67
NDF (g/kg TS) 354 360
FK NDF (%) 63,8 63,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 203 201
Sukker (g/kg TS) 17 15
pH 4,3 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,8  
Mælkesyre (g/kg TS) 94 93
Eddikesyre (g/kg TS) 22 20
Tyggetid (Min./kg TS) 49 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44
AAT20 (g/kg TS) 71 72
PBV20 (g/kg TS) 84 81
NEL20 (MJ/kg TS) 6,11 6,09
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,23
Kg pr. FEN 4,96 5,18
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,20
Kg pr. FE 4,85 5,07
Fordøjelig råprotein (g/FE) 191 189

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 41 33 49
Slætdato 08/10 09/10 30/09
Tørstofindhold (g/kg) 254 264 267
Aske (g/kg TS) 126 124 134
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,2 76,3 77,6
Råprotein (g/kg TS) 196 200 209
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 558 531 543
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 82 66 64
NDF (g/kg TS) 381 357 348
FK NDF (%) 60,2 64,5 67,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 214 194 179
Sukker (g/kg TS) 12 20 19
pH 4,3 4,3 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,8 2,9 3,6
Mælkesyre (g/kg TS) 86 87 95
Eddikesyre (g/kg TS) 22 19 21
Tyggetid (Min./kg TS) 53 49 48
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,43 0,42
AAT20 (g/kg TS) 69 73 73
PBV20 (g/kg TS) 79 76 84
NEL20 (MJ/kg TS) 5,89 6,14 6,26
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,21 1,19
Kg pr. FEN 5,17 4,94 4,79
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,17 1,15
Kg pr. FE 5,13 4,77 4,65
Fordøjelig råprotein (g/FE) 191 181 188

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 141 384
Slætdato 08/10 10/10
Tørstofindhold (g/kg) 260 251
Aske (g/kg TS) 129 124
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,7 77,9
Råprotein (g/kg TS) 202 198
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 542 594
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 78
NDF (g/kg TS) 359 377
FK NDF (%) 63,8 70,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 198 146
Sukker (g/kg TS) 17 20
pH 4,3 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,9 3,4
Mælkesyre (g/kg TS) 91 89
Eddikesyre (g/kg TS) 21 21
Tyggetid (Min./kg TS) 50 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,43
AAT20 (g/kg TS) 71 73
PBV20 (g/kg TS) 80 74
NEL20 (MJ/kg TS) 6,09 6,31
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,18
Kg pr. FEN 4,99 5,08
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,14
Kg pr. FE 4,89 4,92
Fordøjelig råprotein (g/FE) 188 174

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk