Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 71 54 180    
Tørstofindhold (g/kg) 241 301 280 174 330
Aske (g/kg TS) 125 109 119 92 161
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,9 78,0 76,9 73,1 80,2
Råprotein (g/kg TS) 190 181 184 156 225
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 611 625 626 542 670
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 88 88 95 60 119
NDF (g/kg TS) 390 398 397 341 446
FK NDF (%) 69,2 73,1 71,2 60,5 75,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 150 137 142 114 189
Sukker (g/kg TS) 17 37 27 10 29
pH 4,2 4,3 4,3 3,9 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 2,5 2,2 2,3 0,5 5,9
Mælkesyre (g/kg TS) 86 73 74 62 110
Eddikesyre (g/kg TS) 20 19 20 13 25
Tyggetid (Min./kg TS) 52 53 53 46 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,44 0,40 0,48
AAT20 (g/kg TS) 70 72 69 64 75
PBV20 (g/kg TS) 65 54 60 36 91
NEL20 (MJ/kg TS) 6,08 5,98 5,81 5,53 6,47
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,25 1,29 1,15 1,34
Kg pr. FEN 5,47 4,57 5,02 3,60 7,06
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,14 1,18 1,06 1,36
Kg pr. FE 5,25 4,19 4,62 3,36 6,91
Fordøjelig råprotein (g/FE) 171 155 163 143 204

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Antal prøver 14 6
Slætdato 29/09  
Tørstofindhold (g/kg) 265 198
Aske (g/kg TS) 121 116
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,0 78,6
Råprotein (g/kg TS) 195 205
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 599 599
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 74 80
NDF (g/kg TS) 370 377
FK NDF (%) 69,9 71,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 159 149
Sukker (g/kg TS) 19 13
pH 4,2 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 3,2  
Mælkesyre (g/kg TS) 96 91
Eddikesyre (g/kg TS) 21 23
Tyggetid (Min./kg TS) 50 50
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,44
AAT20 (g/kg TS) 71 72
PBV20 (g/kg TS) 68 74
NEL20 (MJ/kg TS) 6,21 6,32
Kg tørstof pr. FEN 1,20 1,18
Kg pr. FEN 4,92 6,18
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,10
Kg pr. FE 4,69 5,78
Fordøjelig råprotein (g/FE) 170 177

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Antal prøver 28
Slætdato 06/09
Tørstofindhold (g/kg) 250
Aske (g/kg TS) 123
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,8
Råprotein (g/kg TS) 181
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 601
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 88
NDF (g/kg TS) 398
FK NDF (%) 69,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 144
Sukker (g/kg TS) 17
pH 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4
Mælkesyre (g/kg TS) 86
Eddikesyre (g/kg TS) 17
Tyggetid (Min./kg TS) 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44
AAT20 (g/kg TS) 70
PBV20 (g/kg TS) 56
NEL20 (MJ/kg TS) 6,06
Kg tørstof pr. FEN 1,23
Kg pr. FEN 5,38
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,18
Kg pr. FE 5,17
Fordøjelig råprotein (g/FE) 163

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk