Opdateret: 06. februar 2022


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2021. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2020 og 2019 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Fjerde

Antal prøver 41 34 20
Slætdato 23/06 23/07 24/08
Tørstofindhold (g/kg) 360 354 350
Aske (g/kg TS) 86 92 108
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,7 73,8 75,1
Råprotein (g/kg TS) 135 154 175
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 626 544 535
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 66 72
NDF (g/kg TS) 430 420 392
FK NDF (%) 69,4 63,0 63,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 149 200 188
Sukker (g/kg TS) 64 44 27
pH 4,3 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1 1,3 2,2
Mælkesyre (g/kg TS) 66 66 73
Eddikesyre (g/kg TS) 15 15 16
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,44
AAT20 (g/kg TS) 75 73 73
PBV20 (g/kg TS) 10 29 47
NEL20 (MJ/kg TS) 6,08 5,82 5,90
Kg tørstof pr. FEN 1,23 1,29 1,26
Kg pr. FEN 3,63 3,98 3,87
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,24 1,20
Kg pr. FE 3,49 3,84 3,71
Fordøjelig råprotein (g/FE) 111 139 158

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk