Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 34 18 67    
Tørstofindhold (g/kg) 354 410 414 255 499
Aske (g/kg TS) 92 88 88 77 109
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 74,4 74,0 66,3 79,9
Råprotein (g/kg TS) 154 150 144 121 182
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 544 547 574 473 613
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 54 60 44 92
NDF (g/kg TS) 420 420 434 362 483
FK NDF (%) 63,0 65,4 65,7 50,0 73,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 200 185 180 119 301
Sukker (g/kg TS) 44 74 68 10 95
pH 4,3 4,4 4,4 3,8 4,8
Mælkesyre (g/kg TS) 66 48 52 27 98
Eddikesyre (g/kg TS) 15 12 13 10 21
Tyggetid (Min./kg TS) 58 58 59 49 67
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,46 0,47 0,42 0,51
AAT20 (g/kg TS) 73 76 74 68 78
PBV20 (g/kg TS) 29 21 18 -10 56
NEL20 (MJ/kg TS) 5,82 5,70 5,66 5,11 6,46
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,31 1,32 1,15 1,45
Kg pr. FEN 3,98 3,50 3,46 2,61 5,30
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,21 1,23 1,08 1,46
Kg pr. FE 3,84 3,23 3,23 2,50 5,25
Fordøjelig råprotein (g/FE) 139 132 127 101 183

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Antal prøver 6
Slætdato 21/07
Tørstofindhold (g/kg) 332
Aske (g/kg TS) 99
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,6
Råprotein (g/kg TS) 158
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 486
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 41
NDF (g/kg TS) 414
FK NDF (%) 67,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 183
Sukker (g/kg TS) 50
pH 4,4
Nitrat (g/kg tørstof)  
Mælkesyre (g/kg TS) 66
Eddikesyre (g/kg TS) 15
Tyggetid (Min./kg TS) 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46
AAT20 (g/kg TS) 77
PBV20 (g/kg TS) 26
NEL20 (MJ/kg TS) 6,02
Kg tørstof pr. FEN 1,24
Kg pr. FEN 3,99
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,20
Kg pr. FE 3,87
Fordøjelig råprotein (g/FE) 139

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 45 1 659 150 413 100 66,7 5,11

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Økologiske

Konventionelle

Antal prøver 34 192
Tørstofindhold (g/kg) 354 390
Aske (g/kg TS) 92 90
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,8 75,2
Råprotein (g/kg TS) 154 158
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 544 587
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 72
NDF (g/kg TS) 420 439
FK NDF (%) 63,0 67,3
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 200 162
Sukker (g/kg TS) 44 45
pH 4,3 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 66 62
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14
Tyggetid (Min./kg TS) 58 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47
AAT20 (g/kg TS) 73 74
PBV20 (g/kg TS) 29 30
NEL20 (MJ/kg TS) 5,82 5,99
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,25
Kg pr. FEN 3,98 3,46
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,24 1,20
Kg pr. FE 3,84 3,33
Fordøjelig råprotein (g/FE) 139 138

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk