Opdateret: 06. februar 2022Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hø fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 135 120 281    
Slætdato 21/06 15/06 18/06 28/05 10/08
Tørstofindhold (g/kg) 829 800 745 633 937
Aske (g/kg TS) 76 74 76 55 96
Organisk stof fordøjelighed (%) 61,0 62,5 63,9 52,4 72,3
Råprotein (g/kg TS) 94 103 114 52 143
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 400 434 439 267 577
NDF (g/kg TS) 568 558 550 483 648
FK NDF (%) 51,1 53,5 56,3 40,6 66,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 268 266 248 184 338
Sukker (g/kg TS) 90 95 91 42 131
Tyggetid (Min./kg TS) 86 85 83 71 100
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,58 0,56 0,56 0,50 0,63
AAT20 (g/kg TS) 71 74 75 63 83
PBV20 (g/kg TS) -24 -21 -15 -47 13
NEL20 (MJ/kg TS) 4,52 4,59 4,71 3,80 5,56
Kg tørstof pr. FEN 1,68 1,68 1,62 1,34 1,96
Kg pr. FEN 2,09 2,16 2,29 1,74 2,38
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,98 1,91 1,78 1,29 2,65
Kg pr. FE 2,43 2,41 2,47 1,80 3,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 103 112 121 43 174

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2021) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Wrapballer

Antal prøver 11
Slætdato 23/06
Tørstofindhold (g/kg) 668
Aske (g/kg TS) 70
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,2
Råprotein (g/kg TS) 126
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 419
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 41
NDF (g/kg TS) 537
FK NDF (%) 60,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 240
Sukker (g/kg TS) 100
pH 5,4
Mælkesyre (g/kg TS) 11
Eddikesyre (g/kg TS) 4
Tyggetid (Min./kg TS) 80
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,53
AAT20 (g/kg TS) 80
PBV20 (g/kg TS) -14
NEL20 (MJ/kg TS) 5,16
Kg tørstof pr. FEN 1,45
Kg pr. FEN 2,21
Tidligere fodervurderingssystem  
Kg tørstof pr. FE 1,46
Kg pr. FE 2,23
Fordøjelig råprotein (g/FE) 120

Til top

Forfattere

  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent

    Landbrug & Fødevarer

    amk@seges.dk